Boomteelt booming

In de laatste tien jaar is het areaal boomkwekerijgewassen met ruim 35 procent toegenomen tot 12,4 duizend hectare. Vooral in Noord-Brabant was de boomteelt booming. Hier steeg dit areaal met bijna 2 duizend hectare, een stijging van 55 procent. Ter vergelijking: in dezelfde periode verminderde het totale landbouwareaal met 47 duizend hectare (-2,5 procent).

Oppervlakte boomkwekerijgewassen

Oppervlakte boomkwekerijgewassen

Steeds meer grootschalige boomtelers

Nederland heeft 3 500 tuinders met boomteelt. Het leeuwendeel van deze bedrijven (83 procent) heeft minder dan 5 hectare bomen. De 585 bedrijven met meer dan 5 hectare beheren tweederde van het totale areaal boomkwekerijgewassen in ons land. De gemiddelde grootte van deze grootschalige bedrijven is 14,3 hectare. Tien jaar terug waren er 425 boomkwekers met meer dan 5 hectare. Toen hadden deze grootschalige boomtelers iets meer dan de helft van het landelijke areaal, hun gemiddelde grootte lag toen op 11 hectare.

Oppervlakte boomkwekerijgewassen per provincie

Oppervlakte boomkwekerijgewassen per provincie

Noord-Brabant

Bijna 45 procent van het totale areaal boomteelt in Nederland ligt in Noord-Brabant. In de Brabantse gemeente Zundert komt de meeste boomteelt voor. In 2003 was daar 1390 hectare ingeruimd voor de boomteelt, wat neerkomt op 12 procent van het totale areaal boomteelt in Nederland. De gemeente Kesteren in Gelderland staat met 930 hectare boomteelt op een tweede plaats. Overigens zijn Gelderland en ook Limburg beide goed voor 15 procent van areaal boomteelt in ons land. Zeeland is met 122 hectare de provincie met het kleinste areaal aan boomteelt.

Ontwikkeling enkele boomkwekerijgewassen

Ontwikkeling enkele boomkwekerijgewassen

Meer sierconiferen en minder rozenstruiken

De toename in het areaal boomkwekerijgewassen heeft vooral te maken met de stijgende populariteit van de sierconiferen en de laan- en parkbomen. Het areaal van beide groepen steeg met meer dan 1250 hectare. Ook de sierheesters en klimplanten wonnen terrein; in tien jaar tijd steeg het areaal van deze teelt met ruim 70 procent. Daarentegen daalde het areaal vruchtbomen en rozenstruiken met meer dan 100 hectare. Bij de rozenstruiken is het areaal daardoor in tien jaar tijd met 23 procent afgenomen.

Cor Pierik