Economisch beeld verbetert fractie

© Hollandse Hoogte
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in december wat verder verbeterd, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half december presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Stemming consumenten en producenten verbetert

De stemming onder consumenten is in december verbeterd. Het oordeel over het economisch klimaat is positiever. Ook de koopbereidheid neemt iets toe.

Het producentenvertrouwen steeg in november naar de hoogste stand na januari 2008. Toen werd de hoogste waarde ooit bereikt. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde.

Export, consumptie huishoudens en investeringen hoger

In oktober was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,3 procent groter dan in oktober 2016. De stijging is groter dan een maand eerder. Opnieuw is vooral meer geïnvesteerd in woningen, machines en personenauto’s.

Het volume van de goederenexport was in oktober 5,2 procent groter dan in oktober 2016. De groei was kleiner dan in september (7,3 procent). In oktober groeide vooral de export van personenauto’s, machines en apparaten.

Consumenten hebben in oktober 1,7 procent meer besteed dan in oktober 2016. De groei is wat lager dan in de voorgaande maanden. Consumenten gaven in oktober vooral meer uit aan diensten en woninginrichting. Daarentegen werd er aanzienlijk minder gas verbruikt.

Productie industrie 4 procent hoger in oktober

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 4,0 procent hoger dan in oktober 2016. De stijging is kleiner dan een maand eerder. Al twee jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide opnieuw het sterkst.

Iets minder faillissementen in november

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald. In november 2017 zijn er 8 bedrijven minder failliet verklaard dan in oktober. Deze daling volgt op stijgingen in september en oktober.

Aantal werklozen zakt onder de 400 duizend

In november waren er 397 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn, de groep die volgens de ILO-definitie werkloos is. Daarmee komt het aantal werklozen voor het eerst na augustus 2009 weer onder de 400 duizend. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 10 duizend per maand.

Arbeidsmarkt verbetert verder

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen groeide in het derde kwartaal met 48 duizend ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. Gemiddeld waren er in het derde kwartaal 10,2 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd.

Het aantal banen groeit nu drieënhalf jaar op rij. De laatste vier kwartalen kwamen er gemiddeld bijna 55 duizend banen bij. Hierdoor is de toename ten opzichte van het derde kwartaal een jaar eerder 218 duizend. Dat is de sterkste groei op jaarbasis sinds de periode van hoogconjunctuur in 2007-2008.

Het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2017 gestegen met 9 duizend. De toename was dit kwartaal iets kleiner dan in de voorgaande twee kwartalen. Inmiddels groeit het aantal vacatures al ruim vier jaar. Eind september waren er 213 duizend openstaande vacatures.

Omzet uitzendbranche stijgt verder in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 1,0 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. De stijging van de omzet is minder groot dan in het voorgaande kwartaal. Ook het aantal uitzenduren nam in het derde kwartaal opnieuw toe.

Bbp groeit met 0,4 procent in derde kwartaal 2017

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het derde kwartaal van 2017 met 0,4 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. Dit blijkt uit de tweede berekening van het bbp door het CBS. De groei is breed gedragen; investeringen, consumptie en export groeiden. Ten opzichte van het derde kwartaal 2016 was de omvang van het bbp 3,0 procent groter.

Woensdag 14 februari 2018 komt het CBS met de eerste berekening van het bbp en het aantal banen in het vierde kwartaal van 2017 en van het jaar 2017.