Monitor schoonmaakbranche tweede kwartaal 2011

In het tweede kwartaal van 2011 is de omzet van de schoonmaakbranche zeer beperkt gegroeid. Ook in het afgelopen jaar zat er amper groei in deze branche. De stemming onder de ondernemers in de schoonmaakbranche liet in het tweede kwartaal van 2011 een wisselend beeld zien. Het aantal ondernemers met een pessimistisch oordeel over het economische klimaat is in de meerderheid. De verwachting voor het derde kwartaal van 2011 is per saldo gunstig voor wat betreft de omzet. Daarnaast verwachten de ondernemers dat de tarieven onveranderd blijven en dat zij minder personeel in zullen zetten in hun branche.

Minimale omzetgroei

In de schoonmaakbranche is de omzet in het tweede kwartaal van 2011 met 0,2 procent gegroeid in vergelijking met de omzet in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze omzetgroei werd gerealiseerd met afzetprijzen die 1,8 procent hoger lagen dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. De schoonmakers deden het in de eerste helft van 2011 slechter dan de andere zakelijke dienstverleners. De zakelijke dienstverlening als geheel zette 3,3 procent meer om dan een jaar eerder.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling interieurreiniging vrijwel nul

De omzet van de subbranche interieurreiniging van gebouwen lag in het tweede kwartaal van 2011 vrijwel op eenzelfde niveau als in het tweede kwartaal van 2010. De omzet werd gerealiseerd met een kleiner omzetvolume. De afzetprijzen van de interieurreinigers stegen met 1,8 procent, net zoveel als in de totale schoonmaakbranche.

Oordeel over economische klimaat verslechterd

Uit de conjunctuurtest van juli 2011 blijkt dat steeds meer bedrijven in de schoonmaakbranche pessimistisch gestemd zijn over het economische klimaat in het tweede kwartaal. Per saldo ervaart vijf procent van hen het economische klimaat als ongunstig. Begin 2009 bereikte het oordeel van de ondernemers een dieptepunt, gevolgd door een periode van verbetering tot het tweede kwartaal van 2010. Sindsdien fluctueert het oordeel van de schoonmaakbranche. Voor het derde kwartaal geeft per saldo vijf procent van de ondernemers een negatief oordeel.

Oordeel over economische klimaat schoonmaakbranche

Oordeel over economische klimaat

Bedrijven met omzettoename nog steeds in de meerderheid

Voor het derde kwartaal van 2011 zijn de vooruitzichten met betrekking tot de omzetverwachting, ondanks een afnemend aantal positief gestemde bedrijven in de schoonmaakbranche, nog steeds gunstig. Zo meent per saldo bijna één op de vijf ondernemers een toename van de omzet te zullen realiseren. Per saldo is het aantal ondernemers in de schoonmaakbranche dat een prijsverhoging verwacht net zo groot als het aantal dat een prijsverlaging voorziet. Over de werkgelegenheid in de schoonmaakbranche zijn de ondernemers pessimistisch gestemd. Per saldo denkt 2 procent van hen dat het personeelsbestand zal krimpen.

Verwachting voor het derde kwartaal 2011

Verwachting voor het derde kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.