Bedrijfsleven steeds somberder over werkgelegenheid

Het niet-financiële bedrijfsleven is somber over de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat verwacht hun personeelsomvang in te krimpen, is in ruim drie jaar niet zo groot geweest. Vooral in de bouw zijn de ondernemers somber. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland over het eerste kwartaal van 2013.

Werkgelegenheid bedrijfsleven verder onder druk

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven zijn nog wat negatiever geworden over de werkgelegenheid. Ruim 27 procent denkt dat hun personeelsbestand in het eerste kwartaal zal krimpen. Slechts 8 procent verwacht meer personeel in te zetten. Zo somber zijn de ondernemers de afgelopen drie jaar niet geweest over de werkgelegenheid.

Het bedrijfsleven is al langere tijd somber gestemd. Dat is terug te zien in de ontwikkeling van het aantal banen in het niet-financiële bedrijfsleven. Sinds eind 2011 zijn de verwachtingen van ondernemers over werkgelegenheid onafgebroken verslechterd en krimpt het aantal banen. Eind 2012 waren er 65 duizend banen minder dan een jaar eerder, op een totaal van bijna 5,2 miljoen banen.

Niet-financiële bedrijfsleven: aantal banen en verwachting personeelssterkte

Niet-financiële bedrijfsleven: aantal banen en verwachting personeelssterkte

Alle sectoren verwachten afname werkgelegenheid

De verwachte afname van de personeelssterkte is in alle sectoren terug te zien. Wel zijn sommige sectoren minder pessimistisch dan andere. De ondernemers in de bouw zijn het meest somber. Bijna 47 procent van hen denkt minder personeel nodig te hebben in het eerste kwartaal van 2013. In 2012 verdwenen in de bouw per saldo al ruim 19 duizend banen.

Ook in de sector vervoer en opslag zijn bedrijven pessimistisch over de personeelssterkte. Meer dan 37 procent geeft aan dat in het eerste kwartaal de personeelsinzet naar verwachting daalt.

Relatief minder somber zijn bedrijven in de handel en in de zakelijke dienstverlening. Qua werkgelegenheid zijn dit omvangrijke sectoren, met circa 3,3 miljoen banen. In de handel verwacht per saldo 12 procent van de ondernemers minder personeel nodig te hebben in het eerste kwartaal van 2013. In de zakelijke dienstverlening denkt per saldo een kleine15 procent van de bedrijven minder personeel in te zetten.

Verwachting personeelssterkte, eerste kwartaal, sectoren

Verwachting personeelssterkte, eerste kwartaal, sectoren

Bron: