Hout- en bouwmaterialenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van april 2012 blijkt dat de orderontvangst in de hout- en bouwmaterialenindustrie verder is afgenomen. De werkvoorraad daalde daardoor en ondernemers zijn somber over de omvang van de orderportefeuille. De bezettingsgraad van de productie-installaties was in april historisch laag.

Kleinere werkvoorraad

De ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie hebben in de eerste drie maanden van dit jaar minder orders binnen gekregen. Bij 15 procent was er sprake van vraagtoename, maar 37 procent van de bedrijven kreeg minder opdrachten binnen. Het is voor de 14e maand op rij dat de orderontvangst daalde. De index orderpositie, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, daalde met een vol punt naar 93,0 (september 2011=100). De orderpositie wordt door de ondernemers dan ook als te klein beoordeeld. Per saldo is 35 procent van mening die mening toegedaan.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Iets hogere productie met minder personeel

De ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie meldden in de afgelopen maanden onafgebroken productiedalingen. Voor het tweede kwartaal zijn er iets meer bedrijven die een productiegroei verwachten dan bedrijven die een verdere krimp voorzien. De omvang van het personeelsbestand zal volgens de ondernemers kleiner worden in de periode april tot en met juni.

Verwachting voor april 2012 tot en met juni 2012

Verwachting voor april 2012 tot en met juni 2012

Bezettingsgraad historisch laag

De bezettingsgraad van de productie-installaties lag in april op 72 procent, bijna drie procentpunten lager dan in januari van dit jaar. De bezettingsgraad in de hout- en bouwmaterialenindustrie bereikte in april het laagste niveau ooit gemeten, sinds de start van de waarneming in deze branche in 1989.

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand één van de vier onderstaande branches. In mei zullen de oordelen en verwachtingen van de Textiel-, kleding- en lederindustrie worden weergegeven.

Branche                                                              Verslagmaand

Textiel-, kleding- en lederindustrie                 mei 2012, september 2012

Papier- en grafische industrie                        juni 2012, oktober 2012

Meubelindustrie                                           juli 2012, november 2012

Hout- en bouwmaterialenindustrie                         augustus 2012, december 2012