Noordzee levert kwart miljoen voltijdbanen op

De activiteiten van Nederlandse bedrijven op en rondom de Noordzee bieden direct of indirect werkgelegenheid aan bijna een kwart miljoen werknemers. Dat is iets meer dan 4 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland. De bijdrage aan de totale toegevoegde waarde, wat Nederlanders met zijn allen verdienen, is met bijna 7 procent nog iets groter.

Werknemers (in voltijdequivalenten) gerelateerd aan Noordzee-activiteiten

Werknemers (in voltijdequivalenten) gerelateerd aan Noordzee-activiteiten

Noordzee, havens en kustplaatsen

De economische activiteiten die terug te voeren zijn op de Noordzee vinden niet alleen plaats op de Noordzee zelf. Zeehavens en de kustzone zijn economisch ook sterk verweven met de Noordzee. Ten slotte hebben de Noordzee-activiteiten ook effect op de werkgelegenheid in de rest van de Nederlandse economie. Zo leiden activiteiten in zeehavens tot arbeidsplaatsen in de transportsector.

Op zee werkten in 2007 ongeveer 14 duizend werknemers in de zeevaart, de visserij en de olie- en gaswinning. De meeste voltijdbanen echter, 192 duizend, zijn verbonden aan werkzaamheden in zeehavens. Dit zijn banen in onder andere industrie, transport, opslag en groothandel. Ook de kustplaatsen profiteren van de nabijheid van de Noordzee, bijvoorbeeld door toerisme. De bedrijfstakken horeca, detailhandel en cultuur en sport telden ongeveer 40 duizend werknemers in de kustzone.

Werknemers (in voltijdequivalenten) gerelateerd aan zeehavens

Werknemers (in voltijdequivalenten) gerelateerd aan zeehavens

Rotterdamse haven biedt meeste banen

De Rotterdamse haven biedt direct en indirect ruim 86 duizend werknemers een voltijdbaan. Dat is 45 procent van de totale werkgelegenheid gerelateerd aan Nederlandse zeehavens. De overslagbedrijven, de industrie en de groothandel spelen in de havens een grote rol. Indirect speelt de vervoerssector een belangrijke rol, omdat deze bedrijven alle lading vervoeren naar het achterland.

Ontwikkeling Noordzee gerelateerde economie

Ontwikkeling Noordzee gerelateerde economie

Aandeel Noordzee in totale werkgelegenheid daalt

Het aandeel van de aan de Noordzee-gerelateerde economie in de totale werkgelegenheid van Nederland neemt af. Dit komt doordat het aantal voltijdbanen in de Noordzee-economie is afgenomen. In de Noordzee-economie heeft relatief veel mechanisatie en automatisering plaatsgevonden. Daarnaast is in de dienstverlening, vooral in de zorg, de IT en de zakelijke dienstverlening, de werkgelegenheid de afgelopen decennia hard gegroeid en deze bedrijven zijn nauwelijks afhankelijk van de Noordzee (alleen indirect).

Maarten van Rossum en Joram Vuik

Bron: Environmental accounts of the Netherlands 2010: Hoofdstuk 7, Economic description of the North Sea for the Netherlands,