Opnieuw geringe stijging waterschapsheffingen

In 2008 verwachten de waterschappen ruim 2 miljard euro te ontvangen uit waterschapsheffingen. Dit is 2,2 procent meer dan een jaar eerder. Net als in 2007 is dit een geringe toename, vergeleken met de stijgingen in de periode 1999-2006.

Jaarlijkse groei waterschapsheffingen

Jaarlijkse groei waterschapsheffingen

De waterschappen leggen twee typen heffing op voor het bekostigen van hun uitgaven: de waterschapsomslagen en de verontreinigingsheffing.

Meer inkomsten uit ‘gebouwd’

De begrote opbrengst van de waterschapsomslagen bedraagt 0,8 miljard euro. Dit is 2,4 procent meer dan vorig jaar. Vooral de eigenaren van woningen en bedrijfsgebouwen gaan dit jaar meer betalen, 4,9 procent. De hoogte van deze omslag gebouwd is mede afhankelijk van de waarde van hun onroerend goed. Deze waarde is door hertaxatie flink toegenomen, met 7,6 procent. Veel waterschappen kwamen de eigenaren echter tegemoet met een tariefverlaging.

Ook de opbrengst van de omslag ‘ingezetenen’, de heffing voor de inwoners in het gebied van het waterschap stijgt (2,7 procent). Dit komt voornamelijk door tariefverhogingen.

Jaarlijkse groei waterschapsomslag

Jaarlijkse groei waterschapsomslag

Minder inkomsten uit ongebouwde gebieden

De heffing voor de eigenaren van ongebouwde grond, zoals grond van boeren, brengt daarentegen 4,6 procent minder op. Door stedelijke uitbreidingen daalt het aantal ongebouwde hectares. Daarnaast leggen de waterschappen de lasten steeds meer neer bij de gebouwde eigendommen en de ingezetenen. Deze twee groepen hebben namelijk vergeleken met de ongebouwde gebieden een steeds groter belang bij het werk van het waterschap.

Bedrijven betalen kleiner deel verontreinigingsheffing

De totale opbrengst uit verontreinigingsheffing is begroot op 1,2 miljard euro. Dit is 2,0 procent meer dan in 2007. Bijna driekwart van de heffing wordt opgebracht door huishoudens. Die betalen dit jaar 2,3 procent meer voor schoon en zuiver water, terwijl de lasten van bedrijven met 1,4 procent toenemen.

Jaarlijkse groei verontreinigingsheffing

Jaarlijkse groei verontreinigingsheffing

De laatste jaren betalen bedrijven een steeds kleiner deel van de verontreinigingsheffing, omdat zij steeds meer zelf voorzieningen treffen om de lozing van vervuild afvalwater te verminderen.

Paul van der Beek en Dick Zeldenrust

Bron: StatLine, Waterschapsbelastingen, opbrengsten