Uitgeverijen zetten minder om

In het vierde kwartaal van 2013 hebben uitgeverijen fors minder omgezet dan een jaar eerder. Ook over heel 2013 was de omzet aanzienlijk lager dan een jaar eerder. Dit vertaalt zich ook in het aantal faillissementen. Dat was in 2013 bijna twee keer zo hoog als in 2012.

Omzet uitgeverijen al ruim vijf jaar negatief

De omzet van uitgeverijen van onder andere boeken, kranten en tijdschriften daalde in het vierde kwartaal van 2013 met 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Over heel 2013 was de omzetdaling ruim 6 procent. Sinds de start van de economische crisis eind 2008 hebben uitgeverijen ongeveer 20 procent omzet verloren zien gaan.

Uitgeverijen hebben niet alleen last van de laagconjunctuur, maar ook van afnemende omzet als gevolg van de opkomst van e-books. Daarnaast kampen tijdschriften- en krantenuitgeverijen al jaren met teruglopende advertentie-inkomsten en aantallen abonnees.

Omzetontwikkeling uitgeverijen

Omzetontwikkeling uitgeverijen

Fors meer faillissementen

In heel 2013 gingen er 71 uitgeverijen failliet; fors meer dan in de voorgaande jaren, toen het aantal bedrijven dat over de kop ging enkele tientallen lager lag. Ondanks de bedrijfsbeëindigingen als gevolg van faillissementen nam het aantal uitgeverijen in de afgelopen vijf jaar toe met 6 procent. Naast enkele grote uitgevers kent de branche veel kleinschalige bedrijven die onder andere actief zijn met e-publishing.

Faillissementen uitgeverijen

Faillissementen uitgeverijen

Negatieve omzet- en personeelsverwachting eerste kwartaal 2014

Uit de Conjunctuurenquête van het CBS blijkt dat de ondernemers in de uitgeversbranche negatief gestemd zijn over de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal van 2014. Bijna 20 procent van de ondernemers verwacht dat de omzet verder zal afnemen. Bijna 60 procent van de ondernemers verwacht dan ook minder personeel in te moeten zetten. Niet eerder was het aantal negatieve antwoorden zo groot als in het eerste kwartaal van 2014.

Verwachtingen van ondernemers uitgeverijen over 1e kwartaal 2014

Verwachtingen van ondernemers uitgeverijen over 1e kwartaal 2014

Elena van Kampen

Bronnen: