Fors meer te besteden door huishoudens in 2007

Het reëel beschikbaar inkomen van de Nederlandse huishoudens is in 2007 met bijna 4 procent gegroeid. Dit is de hoogste groei sinds 2001. Een flinke banengroei en goed boerende zelfstandigen waren de belangrijkste oorzaken.  Huishoudens gaven vrijwel evenveel uit als er binnenkwam. Ook staken zij zich dieper in de hypothecaire schulden.

Bedrijven in de financiële sector zagen hun winst teruglopen. De niet-financiële bedrijven behaalden hogere winsten. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. 

Meer inkomen uit arbeid, ondernemerswinst en vermogen

Loon is de belangrijkste inkomensbron van huishoudens. De totale beloning steeg in 2007 met 5,2 procent. Dit is het gevolg van hogere lonen en van een flinke banengroei. Zelfstandigen leverden met een stijging van de ondernemerswinst met ruim 12 procent ook een stevige bijdrage aan de inkomensgroei van huishoudens. Ook het pensioeninkomen nam met ruim 5 procent toe. Huishoudens ontvingen flink meer dividend en rente. 

Huishoudens gaven vrijwel evenveel uit als ze ontvingen

De stijging van het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens met bijna 4 procent is iets groter dan in 2006. Het is de grootste stijging sinds 2001. Huishoudens gaven 2 miljard euro meer uit dan ze aan inkomen ontvingen. In 2006 was het verschil nog 6 miljard. Deze verbetering was mogelijk omdat het inkomen in 2007 meer groeide dan de consumptie.

Hypotheekschuld woningen verder gegroeid

Huishoudens hebben zich ook in 2007 verder in de schulden gestoken. De schulden namen met 40 miljard euro toe tot 680 miljard euro. De toename is volledig toe te schrijven aan woninghypotheken. De uitstaande hypotheekschuld steeg met 8 procent van 544 miljard naar 587 miljard euro.

Gemengd beeld winstontwikkeling

Voor de financiële sector was 2007 een minder profijtelijk jaar dan 2006. Banken hadden te maken met krappere rentemarges doordat zij meer rente moesten betalen voor opgenomen geld. Verzekeraars verkochten minder nieuwe polissen en verloren op de zorg. De niet-financiële bedrijven konden de hoge economische groei wel omzetten in hogere winsten.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.