Oordeel en verwachtingen overige industrie: papier- en grafische industrie

Uit de Conjunctuurtest van oktober 2011 blijkt dat de orderontvangsten in de papier- en grafische industrie verder zijn teruggelopen. Desondanks zijn de ondernemers positief over de productieverwachting. Over de werkgelegenheid is men daarentegen somber gestemd. De concurrentiepositie op de markt binnen de EU is verbeterd..

Omvang orderportefeuille verder afgenomen

De orderontvangst is in de maanden juli tot en met september afgenomen volgens per saldo 14 procent van de ondernemers. Het is voor de derde maand op rij dat de ondernemers een lagere orderontvangst melden. De werkvoorraad is gekrompen ten opzichte van de vorige maand. De index orderpositie daalde met bijna 1 indexpunt naar 104,8. De werkvoorraad ligt daarmee op het laagste niveau sinds februari van dit jaar. In maart kwam de index nog uit op 113,3. De ondernemers beoordelen hun orderportefeuille als te klein, gelet op de tijd van het jaar. Per saldo is 27 procent die mening toegedaan.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Hogere afzetprijzen en minder personeel

Ondanks de teruglopende orderontvangst is bijna de helft van de bedrijven optimistisch over de productie in de komende drie maanden. Door 10 procent van de ondernemers wordt een stijging van de afzetprijzen verwacht. Over de werkgelegenheid is men somber gestemd. Bij per saldo 1 op de 8 bedrijven zal de werkgelegenheid naar verwachting krimpen.

Verwachting voor oktober tot en met december 2011

Verwachting voor oktober tot en met december 2011

Concurrentiepositie binnen EU verbeterd

Volgens de ondernemers is de concurrentiepositie binnen de EU verbeterd. Op de markt buiten de EU is de concurrentiepositie volgens 94 procent van de bedrijven onveranderd. De bezettingsgraad van de productie-installaties ligt met 82,4 procent nagenoeg op hetzelfde niveau als in juli. Ruim een kwart van de ondernemers vindt dat zij productiebelemmeringen ondervinden als gevolg van onvoldoende vraag naar hun producten, terwijl 42 procent geen enkele productiebelemmering ondervindt.

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand één van de vier onderstaande branches. In november zullen de oordelen en verwachtingen van de Meubelindustrie worden weergegeven.

Branche                                                 Verslagmaand

Meubelindustrie                                      november 2011, maart 2012, juli 2012

Hout- en bouwmaterialenindustrie         december 2011, april 2012, augustus 2012

Textiel-, kleding- en lederindustrie   januari 2012, mei 2012, september 2012

Papier- en grafische industrie                februari 2012, juni 2012, oktober 2012