Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2023

© ANP / Peter Hilz
In de publicatie ‘Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2023’ staat centraal wat Nederlanders denken en doen in relatie tot de klimaatverandering en de energietransitie.
De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de CBS-enquête Belevingen die in 2023 geheel aan het thema klimaatverandering en energietransitie was gewijd. Waar mogelijk worden de uitkomsten vergeleken met 2020 toen Belevingen ook over dit thema ging. In totaal hebben 18.327 personen van 18 jaar of ouder aan het onderzoek deelgenomen. Aanvullend is gebruik gemaakt van andere informatiebronnen. De thema’s zijn: opvattingen over klimaatverandering, opvattingen over energietransitie, duurzaam wonen, duurzame mobiliteit, duurzame voeding en klimaatbewuste leefstijl.