Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2022

Thumbnail thema natuur en milieu

Inhoud

1. Artikelen en publicaties
2. Greep uit grafieken
3. Updates StatLinetabellen
4. Aanvullende statistische diensten
5. Updates Compendium voor de Leefomgeving
6. Verschijnt binnenkort
7. Samenwerkingspartners en interessante links

Deze nieuwsbrief

Dit is de achtste uitgave van de Nieuwsbrief Leefomgeving van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de thema’s Bouwen en wonen, Energie, Landbouw en natuur, Milieu, en Regio en ruimte. De Nieuwsbrief Leefomgeving verschijnt elk kwartaal.

1. Artikelen en publicaties

Bouwen en wonen

Omzet in de bouw ruim 8 procent hoger
De omzet van de bouw was in het eerste kwartaal 8,3 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van de hout- en bouwmaterialenindustrie steeg met 11,5 procent. In het eerste kwartaal van 2022 is voor 16,6 duizend te bouwen woningen een vergunning afgegeven, bijna 13 procent minder dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Spanning op koopwoningmarkt verder opgelopen in 2021
Vraag en aanbod op de koopwoningmarkt zijn in 2021 verder uit elkaar gegroeid. De transactieprijzen kwamen steeds vaker en verder boven de vraagprijzen uit. In bijna alle gemeenten van Nederland werd gemiddeld overboden. Ook zijn de gemiddelde aanbodtijden van te koop staande woningen verder afgenomen in 2021. Dit melden het CBS en het Kadaster in een gezamenlijk onderzoek naar spanningsindicatoren op de koopwoningmarkt, voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Energie

Aandeel hernieuwbare energie daalt ondanks stijging zon- en windenergie
In 2021 lag het aandeel hernieuwbare energie op 12 procent van het totale energieverbruik in Nederland. In 2020 was dit 14 procent. Ten opzichte van 2020 is er minder biomassa meegeteld voor het aandeel hernieuwbare energie en is er geen hernieuwbare energie uit het buitenland ingekocht. In 2021 nam, vergeleken met een jaar eerder, het verbruik van energie uit wind met 36 procent toe, van zonne-energie met 28 procent. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Landbouw en natuur

84 procent van ingevoerde zonnebloemolie in 2021 kwam uit Oekraïne
Oekraïne was in 2021 voor Nederland de grootste leverancier van ruwe zonnebloemolie en maïs. In dat jaar was 84 procent van de ingevoerde ruwe zonnebloemolie afkomstig uit Oekraïne. Voor maïs was het Oekraïense aandeel 42 procent.

Afname vogelpopulaties in stedelijk gebied
Van de vogels die in steden en dorpen voorkomen, gaan er meer soorten in aantal achteruit dan vooruit. Met name de soorten uit de stedelijke groene leefomgevingen, zoals park en bos, nemen af.

Areaal akkerbouw met 2 procent gegroeid
Het areaal akkerbouw is in 2022 met 10,5 duizend hectare (2,0 procent) toegenomen tot 536 duizend hectare. Het areaal gerst nam het meest toe, zaaiuien en zetmeelaardappelen worden in 2022 minder geteeld. Het areaal akkerbouwgewassen is sinds 2000 met ruim 15 procent afgenomen. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2022 van het CBS.

Multi-species population indices for sets of species including rare, disappearing or newly occurring species
Multi-species indices (MSI) are widely used as ecological indicators and as instruments to inform environmental policies. Many of these indices combine species-specific estimates of relative population sizes using the geometric mean. Because the geometric mean is not defined when values of zero occur, usually only commoner species are included in MSIs and zero values are replaced by a small non-zero value. The latter can exhibit an arbitrary influence on the geometric mean MSI. Here, we show how the compound Poisson and the negative binomial model can be used in such cases to obtain an MSI that has similar features to the geometric mean, including weighting halving and doubling of a species’ population equally.

Nederland in EU grootste importeur Braziliaanse landbouw
Van alle EU-landen haalde Nederland in 2021 de meeste landbouwgoederen rechtstreeks uit Brazilië. De Braziliaanse landbouwexport is de laatste jaren fors gegroeid en inmiddels is het de derde landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten en Nederland
.

Milieu

Afvalcijfers op een rij
Afvalcijfers zijn een essentieel onderdeel van het Nederlandse beleid rondom de circulaire economie, waarin zo min mogelijk afval wordt geproduceerd. Op verschillende plaatsen worden cijfers over afval en reststromen uit verschillende bronnen gepresenteerd. Deze cijfers verschillen in meer of mindere mate van elkaar en dat maakt het lastig om ze goed te interpreteren.
Dit artikel laat zien hoe de verschillende cijfers samenhangen en welke cijfers het meest geschikt zijn voor welk doel. Het zet eerst de samenhang van de cijfers uiteen. Daarna wordt kort per onderdeel aangegeven hoe de cijfers zijn samengesteld en welke afvaldefinitie en methodologische concepten gebruikt zijn.

Minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest
De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 471 miljoen kilogram in 2021. Dat is ruim 18 miljoen kilogram minder dan een jaar eerder en bijna 7 procent onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. De fosfaatuitscheiding bedroeg 148 miljoen kilogram in 2021. Dat is 1,8 procent minder dan in 2020 en ruim 14 procent onder het fosfaatplafond. Dit meldt het CBS op basis van definitieve cijfers.

Steeds minder stikstof en fosfaat uit rioolwater in oppervlaktewater
In 2020 zuiverden Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties 1,94 miljard kubieke meter rioolwater, 2 procent meer dan een jaar eerder. Per inwoner verwerkten ze ruim 300 liter rioolwater per dag. De totale stikstofbelasting van het oppervlaktewater door rioolwaterzuiveringsinstallaties is in de periode van 1990 tot en met 2020 met 64 procent afgenomen. Van fosfor was dat tegelijkertijd bijna 75 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Regio en ruimte

Bestand bodemgebruik
Het Bestand Bodemgebruik (BBG) is een door het CBS gepubliceerde digitale kaart van Nederland. Deze kaart geeft per gebied het dominante bodemgebruik op maaiveldniveau weer. Daarbij wordt uitgegaan van een lijst met achtendertig bodemgebruikscategorieën (zoals ‘woonterrein’, ‘glastuinbouw’ en ‘bos’) die zijn ingedeeld in negen hoofdgroepen. Bij de meeste categorieën wordt daarbij een ondergrens van 1 hectare aaneengesloten gebied gehanteerd.

CBS-gebiedsindelingen
De jaarlijkse bestanden van CBS-gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert in een GIS-formaat dat te gebruiken is in GIS-pakket als QGIS of ArcGIS. De indelingen zijn gegeven van 1995 t/m het meest recente jaar en beschikbaar via twee aparte downloads: 1995 t/m 2015 en 2015 t/m meest recente jaar. Het meest recente jaar bevat in de eerste helft van dat jaar voorlopige grenzen en nog geen wijken en buurten voor dat jaar.

Kaart van 100 meter bij 100 meter met statistieken
In deze kaart met vierkanten is Nederland ingedeeld in vierkanten van 100 meter bij 100 meter. Voor elk van deze vierkanten zijn statistische gegevens over demografie, wonen, energie, sociale zekerheid, dichtheid en nabijheid van voorzieningen samengesteld.

Kaart van 500 meter bij 500 meter met statistieken
In deze kaart met vierkanten is Nederland ingedeeld in vierkanten van 500 meter bij 500 meter. Voor elk van deze vierkanten zijn statistische gegevens over demografie, wonen, energie, sociale zekerheid, dichtheid en nabijheid van voorzieningen samengesteld.

Nieuwsbrief Regionaal, mei 2022
De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en ruimtelijke statistieken.

Wijk- en buurtkaart 2022
De Wijk- en Buurtkaart 2022 versie 0 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 3 GIS-formaten (ESRI™-shape, ESRI™-fgdb en geopackage). Deze publicatie bevat alleen de grenzen. Kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten worden eind 2022 beschikbaar gesteld.

2. Greep uit grafieken

Deze rubriek bevat enkele actuele grafieken uit het afgelopen kwartaal op basis van statistieken over de leefomgeving.

Bouwen en wonen

Uit het nieuwsbericht Spanning op koopwoningmarkt verder opgelopen in 2021 van 12 mei 2022:

Gemiddelde aanbodtijd woningen Nederland
JaarMaandGemiddelde aanbodtijd (maanden)Gemiddelde aanbodtijd verkochte woningen (maanden)
2014april19,010,8
2014mei18,010,8
2014juni18,010,0
2014juli19,010,0
2014augustus19,09,7
2014september19,09,9
2014oktober19,09,6
2014november19,09,8
2014december19,09,8
2015januari19,09,8
2015februari19,09,9
2015maart18,09,8
2015april18,09,7
2015mei18,09,5
2015juni18,09,2
2015juli18,09,1
2015augustus18,08,9
2015september18,08,5
2015oktober18,08,6
2015november18,08,5
2015december18,08,7
2016januari18,08,4
2016februari18,08,5
2016maart18,08,7
2016april18,08,5
2016mei18,08,5
2016juni17,08,6
2016juli18,08,3
2016augustus18,07,9
2016september17,08,1
2016oktober16,08,2
2016november16,07,8
2016december16,07,3
2017januari16,07,1
2017februari16,07,2
2017maart15,07,0
2017april15,06,6
2017mei15,06,7
2017juni14,06,6
2017juli15,06,3
2017augustus15,05,8
2017september14,05,9
2017oktober14,05,5
2017november14,05,7
2017december14,05,6
2018januari14,04,9
2018februari14,05,1
2018maart13,05,3
2018april14,04,9
2018mei12,05,0
2018juni11,04,8
2018juli12,04,4
2018augustus11,04,1
2018september10,03,9
2018oktober10,03,7
2018november10,03,8
2018december11,03,6
2019januari10,03,2
2019februari9,03,5
2019maart9,03,5
2019april9,03,4
2019mei8,03,3
2019juni8,03,3
2019juli8,03,0
2019augustus8,02,9
2019september8,02,8
2019oktober7,02,9
2019november7,02,9
2019december8,02,8
2020januari8,02,8
2020februari7,02,8
2020maart7,02,8
2020april6,02,7
2020mei6,02,5
2020juni6,02,4
2020juli5,02,3
2020augustus5,02,2
2020september5,02,2
2020oktober5,02,2
2020november5,02,1
2020december5,02,2
2021januari5,01,9
2021februari5,02,1
2021maart6,02,1
2021april4,02,0
2021mei4,01,7
2021juni4,01,7
2021juli3,01,6
2021augustus4,01,5
2021september3,01,4
2021oktober3,01,4
2021november3,01,3
2021december3,01,2
Bron: CBS, Kadaster, Jaap.nl

Uit het nieuwsbericht Omzet in de bouw ruim 8 procent hoger van 19 mei 2022:

Bouwkosten verleende bouwvergunningen
JaarKwartaalWoonsector (mld euro)Bedrijfssector (mld euro)
20141e kwartaal1,2671,265
20142e kwartaal1,3161,194
20143e kwartaal1,6751,298
20144e kwartaal1,7761,384
20151e kwartaal2,4241,318
20152e kwartaal2,1291,252
20153e kwartaal1,6191,262
20154e kwartaal1,6881,187
20161e kwartaal1,7251,080
20162e kwartaal2,0191,432
20163e kwartaal2,1991,278
20164e kwartaal2,3801,366
20171e kwartaal2,5171,412
20172e kwartaal2,6201,367
20173e kwartaal3,0831,343
20174e kwartaal2,9551,721
20181e kwartaal2,7881,340
20182e kwartaal2,6691,785
20183e kwartaal3,0541,624
20184e kwartaal3,4561,583
20191e kwartaal2,4111,524
20192e kwartaal2,4371,552
20193e kwartaal2,7261,408
20194e kwartaal3,3511,894
20201e kwartaal2,9251,427
20202e kwartaal2,9701,745
20203e kwartaal3,1451,809
20204e kwartaal3,8751,777
20211e kwartaal3,7561,906
20212e kwartaal3,9361,638
20213e kwartaal3,4571,971
20214e kwartaal3,9071,857
'22*1e kwartaal3,3781,688
* voorlopige cijfers

Energie

Uit het nieuwsbericht Aandeel hernieuwbare energie daalt ondanks stijging zon- en windenergie van 29 juni 2022:

Aandeel hernieuwbare energie in bruto energetisch eindverbruik
JaartalWindenergie (%)Zonne-energie (%)Buitenluchtwarmte, aardwarmte, bodemwarmte en waterkracht (%)Biomassa volgens EU-Richtlijn (%)Biomassa onzeker volgens EU-Richtlijn (%)Statistische overdracht (hernieuwbare energie uit het buitenland) (%)
2021*3,412,101,125,341,410,00
2020**2,581,681,016,200,002,53
20191,870,990,815,220,000,00
20181,710,690,624,370,000,00
20171,650,430,523,900,000,00
20161,440,330,463,610,000,00
20151,220,250,413,850,000,00
* voorlopige cijfers ** nader voorlopige cijfers

Energieverbruik uit wind en zon
JaarWindenergie op land ( Petajoule (PJ))Windenergie op zee ( Petajoule (PJ))Zonne-energie ( Petajoule (PJ))
201521,173,735,13
201621,758,366,91
201722,5612,159,08
201823,6812,4314,51
201926,7412,0420,62
2020**32,2617,9532,73
2021*37,8330,6241,97
* voorlopige cijfers ** nader voorlopige cijfers

Landbouw en natuur

Uit het nieuwsbericht Areaal akkerbouw met 2 procent gegroeid van 30 juni 2022:

Areaal akkerbouwgewassen
JaartalZaaiuien (2000=100)Tarwe (2000=100)Aardappelen (2000=100)Totaal akkerbouw (2000=100)Gerst (2000=100)
2000100,0100,0100,0100,0100,0
2001101,691,291,099,5141,7
2002106,699,491,799,1121,0
2003117,195,088,097,1116,9
2004142,2101,091,096,7101,9
2005119,999,986,595,2107,5
2006132,2103,386,991,494,9
2007144,0103,487,290,397,9
2008145,1114,584,388,8106,9
2009139,6110,586,287,394,6
2010158,8112,787,885,471,1
2011166,5110,988,684,372,6
2012150,0111,083,282,163,5
2013157,1111,886,583,963,0
2014159,8104,186,781,558,7
2015170,8104,386,979,769,8
2016179,393,787,679,474,0
2017190,785,290,380,364,3
2018181,382,091,681,376,9
2019197,188,693,083,871,7
2020194,980,291,983,082,3
2021215,387,489,082,964,0
2022*195,391,390,884,578,6
* voorlopige cijfers

Uit het nieuwsbericht Nederland in EU grootste importeur Braziliaanse landbouw van 7 juli 2022:

Grootste importeurs in EU van landbouwgoederen uit Brazilië, 2021
 Sojabonen (mln euro)Sojaschroot (mln euro)Vruchtensap (mln euro)Fruit (mln euro)Vlees (mln euro)Koffie (mln euro)Overig (mln euro)
Nederland107962545042131163534
Spanje11543101313265112580
Duitsland4053643030551043340
Italië638148613146401182
Frankrijk11155222186118175
Bron: CBS, Eurostat

Uit het nieuwsbericht Afname vogelpopulaties in stedelijk gebied van 24 juni 2022:

Populatietrend vogels in stedelijk gebied 

Milieu

Uit het nieuwsbericht Steeds minder stikstof en fosfaat uit rioolwater in oppervlaktewater van 12 mei 2022:

Belasting van het oppervlaktewater met stikstofverbindingen
JaartalLandbouw (mln kg)Atmosferische depositie (mln kg)Rioolwaterzuivering (mln kg)Natuur (mln kg)Overige bronnen (mln kg)Industrie (mln kg)
199061,5927,6639,297,585,1012,71
199576,7024,1336,2411,393,966,48
200084,3822,4128,9511,703,244,40
200539,7220,0821,747,933,053,80
201043,6116,1016,599,512,452,36
201549,9716,0414,6410,842,652,29
202039,2614,6614,327,742,951,99

Uit het nieuwsbericht Uitstoot broeikasgassen 11 procent lager in eerste kwartaal 2022 van 15 juni 2022:

Uitstoot broeikasgassen per klimaatakkoordsector, eerste kwartaal
   CO2 (megaton CO2-equivalent)Overige broeikasgassen (megaton CO2-equivalent)
Totaal IPCC2022*36,56,6
Totaal IPCC2021*41,56,8
Industrie2022*11,11,5
Industrie2021*13,11,5
Gebouwde omgeving2022*8,50,2
Gebouwde omgeving2021*9,60,2
Elektriciteit2022*7,80,1
Elektriciteit2021*9,10,1
Landbouw2022*2,24,7
Landbouw2021*2,84,8
Mobiliteit2022*6,90,2
Mobiliteit2021*6,90,2

Uit het nieuwsbericht Minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest van 30 juni 2022:

Stikstofuitscheiding in dierlijke mest 1)
 Rundvee (mln kg)Varkens (mln kg)Pluimvee (mln kg)Overig vee (mln kg)
2010298,5105,564,521,2
2011287,6107,362,320,2
2012277,4104,958,220,3
2013289,3102,260,620,6
2014307,698,760,120,3
2015315,799,36220,5
2016327,596,962,217,8
201733797,458,918,8
2018327,496,656,822,7
2019315,793,75624,3
2020320,191,854,722,8
2021305,988,954,321,9
1)Stikstofplafond: 504,4 miljoen kilogram

Regio en ruimte

Uit de tweet over de Nabijheid van musea van 7 april 2022:

Nabijheid van musea, 2020
GemeentenaamGemiddelde afstand over de weg tot museum ( km)
Schiermonnikoog24,5
Baarle-Nassau17,8
Almere15,6
Dronten14,3
Nissewaard13,4
Noord-Beveland13,1
Zeewolde12,6
Alphen-Chaam12,4
Steenbergen12,3
Woensdrecht11,7
Nieuwkoop11,3
De Ronde Venen11,3
Bergen (L.)10,6
Scherpenzeel10,5
Hollands Kroon10,3
Ooststellingwerf10,2
Hoogeveen9,9
Brummen9,7
Waalwijk9,6
Woudenberg9,5
Mill en Sint Hubert9,4
Sint Anthonis9,4
Hardenberg9,3
Cranendonck9,1
Kaag en Braassem9,1
Loppersum9,0
Albrandswaard8,7
Zuidplas8,6
Alblasserdam8,5
Goeree-Overflakkee8,5
Noordoostpolder8,5
Loon op Zand8,4
Zwolle8,4
Losser8,3
Oisterwijk8,2
Drimmelen8,1
Gilze en Rijen8,1
Aa en Hunze7,9
Hoeksche Waard7,9
Drechterland7,7
Opmeer7,7
Simpelveld7,7
Tubbergen7,7
Landerd7,6
Pekela7,6
Koggenland7,3
Lansingerland7,3
Waadhoeke7,3
Beesel7,2
Emmen7,2
Tholen7,2
Druten7,1
Montfoort7,1
Overbetuwe7,1
Beuningen7,0
Bodegraven-Reeuwijk7,0
Houten7,0
Midden-Drenthe7,0
Molenlanden7,0
Bladel6,9
Eijsden-Margraten6,9
Ridderkerk6,9
Westvoorne6,8
Altena6,7
Neder-Betuwe6,7
Renswoude6,7
Uithoorn6,7
Lopik6,6
De Wolden6,6
Heusden6,5
Barendrecht6,4
Boxmeer6,4
Haaren6,4
Reimerswaal6,4
Voorst6,4
Borger-Odoorn6,3
Moerdijk6,3
Olst-Wijhe6,3
Uitgeest6,3
Borsele6,2
Opsterland6,2
West Betuwe6,2
Boekel6,1
Laarbeek6,1
Raalte6,1
Lingewaard6,0
Westervoort6,0
Dalfsen5,9
Het Hogeland5,9
De Bilt5,8
Duiven5,8
Westerwolde5,8
Meerssen5,7
Twenterand5,6
Landsmeer5,5
Zeist5,5
Goirle5,4
Teylingen5,4
Waddinxveen5,4
Wierden5,4
Brunssum5,3
Coevorden5,3
Halderberge5,3
Papendrecht5,3
Beekdaelen5,2
Bronckhorst5,2
Westerkwartier5,2
Capelle aan den IJssel5,1
Heiloo5,1
Leusden5,1
Lochem5,1
Oostzaan5,1
Pijnacker-Nootdorp5,1
Berg en Dal5,0
Bunnik5,0
Hulst4,9
Westerveld4,9
Hillegom4,8
Stadskanaal4,8
Wijdemeren4,8
Krimpenerwaard4,7
Landgraaf4,7
Lelystad4,7
Maasdriel4,7
Someren4,7
Alphen aan den Rijn4,6
Best4,6
Noardeast-Fryslân4,6
Oude IJsselstreek4,6
Schagen4,6
Tytsjerksteradiel4,6
Zwartewaterland4,6
Baarn4,5
Bernheze4,5
Heerhugowaard4,5
Montferland4,5
Rucphen4,5
Son en Breugel4,5
Stede Broec4,5
Delfzijl4,4
Medemblik4,4
Sint-Michielsgestel4,4
Stichtse Vecht4,4
West Maas en Waal4,4
Westland4,4
Oldambt4,3
Roerdalen4,3
Voerendaal4,3
Zoeterwoude4,3
Dantumadiel4,2
Gemert-Bakel4,2
Haarlemmermeer4,2
Heeze-Leende4,2
Oost Gelre4,2
Sluis4,2
Buren4,1
De Fryske Marren4,1
Heemskerk4,1
Leudal4,1
Meierijstad4,1
Oldebroek4,1
Schouwen-Duiveland4,1
Gulpen-Wittem4,0
Horst aan de Maas4,0
Midden-Groningen4,0
Zaltbommel4,0
Echt-Susteren3,9
Veere3,9
Zevenaar3,9
Apeldoorn3,8
's-Hertogenbosch3,8
Peel en Maas3,8
Wormerland3,8
Achtkarspelen3,7
Midden-Delfland3,7
Oss3,7
Reusel-De Mierden3,7
Rheden3,7
Sittard-Geleen3,7
Súdwest-Fryslân3,7
Eemnes3,6
Tynaarlo3,6
Wassenaar3,6
Bloemendaal3,5
Deventer3,5
Ommen3,5
Terneuzen3,5
Zundert3,5
Amersfoort3,4
Berkelland3,4
Castricum3,4
Eersel3,4
Enschede3,4
Hendrik-Ido-Ambacht3,4
Nederweert3,4
Noordenveld3,4
Aalsmeer3,3
Breda3,3
Heerenveen3,3
Nunspeet3,3
Steenwijkerland3,3
Tilburg3,3
Vijfheerenlanden3,3
Zaanstad3,3
Arnhem3,2
Barneveld3,2
Diemen3,2
Dinkelland3,2
Doetinchem3,2
Leeuwarden3,2
Mook en Middelaar3,2
Oirschot3,2
Rotterdam3,2
Groningen3,1
Hof van Twente3,1
Venray3,1
Assen3,0
Blaricum3,0
Elburg3,0
Maasgouw3,0
Nieuwegein3,0
Noordwijk3,0
Oegstgeest3,0
Renkum3,0
Vught3,0
Bergeijk2,9
Dordrecht2,9
Eindhoven2,9
Nijkerk2,9
Nijmegen2,9
Roosendaal2,9
Staphorst2,9
Zoetermeer2,9
's-Gravenhage2,8
Den Helder2,8
Hellevoetsluis2,8
Helmond2,8
Hoorn2,8
Purmerend2,8
Putten2,8
Smallingerland2,8
Utrecht2,8
Vlissingen2,8
Weststellingwerf2,8
Woerden2,8
Zwijndrecht2,8
Hardinxveld-Giessendam2,7
Roermond2,7
Tiel2,7
Almelo2,6
Bergen (NH.)2,6
Bergen op Zoom2,6
Gooise Meren2,6
Heerde2,6
Kerkrade2,6
Weert2,6
Harderwijk2,5
Hengelo2,5
Kapelle2,5
Langedijk2,5
Meppel2,5
Middelburg2,5
Rijssen-Holten2,5
Rijswijk2,5
Uden2,5
Veldhoven2,5
Venlo2,5
Alkmaar2,4
Amstelveen2,4
Cuijk2,4
Ede2,4
Geldrop-Mierlo2,4
Goes2,4
Heemstede2,4
Hellendoorn2,4
Leidschendam-Voorburg2,4
Utrechtse Heuvelrug2,4
Vlaardingen2,4
Waterland2,4
Amsterdam2,3
Edam-Volendam2,3
Epe2,3
Kampen2,3
Soest2,3
Asten2,2
Deurne2,2
Gennep2,2
Hilvarenbeek2,2
Maastricht2,2
Oosterhout2,2
Rhenen2,2
Veendam2,2
Wijk bij Duurstede2,2
Zutphen2,2
Brielle2,1
Gouda2,1
Heerlen2,1
Schiedam2,1
Waalre2,1
Beek2,0
Beverwijk2,0
Ermelo2,0
Haaksbergen2,0
Huizen2,0
Krimpen aan den IJssel2,0
Maassluis2,0
Texel2,0
Vaals2,0
Valkenburg aan de Geul2,0
Velsen2,0
Wijchen2,0
Winterswijk2,0
Delft1,9
Dongen1,9
Haarlem1,9
Heumen1,9
Sliedrecht1,9
Stein1,9
Veenendaal1,9
Boxtel1,8
Bunschoten1,8
Geertruidenberg1,8
Gorinchem1,8
Harlingen1,8
Hilversum1,8
Oldenzaal1,8
Ouder-Amstel1,8
Urk1,8
Valkenswaard1,8
Aalten1,7
Wageningen1,7
Borne1,6
Enkhuizen1,6
Grave1,6
Nuenen, Gerwen en Nederwetten1,6
Beemster1,5
Culemborg1,5
IJsselstein1,5
Leiden1,5
Terschelling1,5
Doesburg1,4
Etten-Leur1,4
Lisse1,4
Voorschoten1,4
Leiderdorp1,3
Oudewater1,3
Hattem1,2
Katwijk1,2
Laren1,2
Weesp1,2
Zandvoort1,2
Appingedam1,1
Ameland1,0
Rozendaal1,0
Vlieland0,6

Uit de tweet over de Nabijheid van bibliotheken van 14 april 2022:

Afstand over de weg tot de dichtstbijzijnde bibliotheek, 2020
GemeentenaamGemiddelde afstand over de weg tot bibliotheek ( km)
Noord-Beveland14,4
Veere9,3
Waterland7,9
Roerdalen6,9
Alphen-Chaam6,7
Lopik6,6
Montfoort6,6
Buren5,8
Zundert5,5
Sluis4,8
Dantumadiel4,6
Haaren4,6
Noordoostpolder4,5
Bergen (L.)4,3
Noardeast-Frysl�n4,2
Reimerswaal4,1
Uitgeest4,1
Borsele4
Goeree-Overflakkee4
Tubbergen3,9
Echt-Susteren3,8
Schouwen-Duiveland3,8
Terschelling3,8
Texel3,8
Albrandswaard3,6
Horst aan de Maas3,6
Medemblik3,6
Waadhoeke3,6
Emmen3,5
De Fryske Marren3,5
Hoogeveen3,4
Oirschot3,3
Delfzijl3,2
Eindhoven3,2
S�dwest-Frysl�n3,2
Dinkelland3,1
Eersel3,1
Gulpen-Wittem3,1
Halderberge3,1
Hulst3,1
Mook en Middelaar3,1
Oostzaan3,1
Venray3,1
Voorst3,1
Achtkarspelen3
Hollands Kroon3
Lochem3
Opsterland3
Assen2,9
's-Hertogenbosch2,9
Nieuwkoop2,9
Rozendaal2,9
Smallingerland2,9
Westerwolde2,9
Almere2,8
Bergeijk2,8
Bunnik2,8
Leeuwarden2,8
Roermond2,8
Wijdemeren2,8
Zaanstad2,8
Aa en Hunze2,7
Aalsmeer2,7
Blaricum2,7
Eijsden-Margraten2,7
Hellevoetsluis2,7
Ooststellingwerf2,7
Almelo2,6
Heerenveen2,6
Helmond2,6
Midden-Drenthe2,6
Molenlanden2,6
Rucphen2,6
West Betuwe2,6
West Maas en Waal2,6
Zaltbommel2,6
Breda2,5
Bronckhorst2,5
Deurne2,5
Loppersum2,5
Nieuwegein2,5
Raalte2,5
Tytsjerksteradiel2,5
Weststellingwerf2,5
Zeewolde2,5
Alphen aan den Rijn2,4
Baarle-Nassau2,4
Borger-Odoorn2,4
Capelle aan den IJssel2,4
Heeze-Leende2,4
Het Hogeland2,4
Langedijk2,4
Lelystad2,4
Maasdriel2,4
Ommen2,4
Roosendaal2,4
Westerveld2,4
Winterswijk2,4
Brielle2,3
Doetinchem2,3
Dronten2,3
Edam-Volendam2,3
Goes2,3
Hilvarenbeek2,3
Koggenland2,3
Middelburg2,3
Mill en Sint Hubert2,3
Nederweert2,3
Nissewaard2,3
Oldambt2,3
Reusel-De Mierden2,3
Sint Anthonis2,3
Someren2,3
Tiel2,3
Wijchen2,3
Woensdrecht2,3
Arnhem2,2
Barneveld2,2
Ede2,2
Gennep2,2
Heerhugowaard2,2
Kaag en Braassem2,2
Kampen2,2
Midden-Groningen2,2
Moerdijk2,2
Oss2,2
Purmerend2,2
Sint-Michielsgestel2,2
Uithoorn2,2
Veendam2,2
Westerkwartier2,2
De Wolden2,2
Hof van Twente2,1
Houten2,1
Meerssen2,1
Montferland2,1
Olst-Wijhe2,1
Oost Gelre2,1
Steenwijkerland2,1
Veldhoven2,1
Zeist2,1
Zoetermeer2,1
De Bilt2
Bodegraven-Reeuwijk2
Coevorden2
Duiven2
Etten-Leur2
Gemert-Bakel2
Haaksbergen2
Hoeksche Waard2
Noordenveld2
Overbetuwe2
Putten2
Schagen2
Stein2
Tynaarlo2
Vught2
Beemster1,9
Bergen op Zoom1,9
Berkelland1,9
Cuijk1,9
Drechterland1,9
Druten1,9
Epe1,9
Haarlemmermeer1,9
Harderwijk1,9
Hengelo1,9
Krimpenerwaard1,9
Losser1,9
Meppel1,9
Nuenen, Gerwen en Nederwetten1,9
Oudewater1,9
Sittard-Geleen1,9
Son en Breugel1,9
Valkenswaard1,9
Veenendaal1,9
Weert1,9
Amstelveen1,8
Apeldoorn1,8
Boekel1,8
Boxmeer1,8
Cranendonck1,8
Ermelo1,8
Harlingen1,8
Hilversum1,8
Huizen1,8
Maastricht1,8
Meierijstad1,8
Nunspeet1,8
Oldenzaal1,8
Opmeer1,8
Stadskanaal1,8
Staphorst1,8
Terneuzen1,8
Vijfheerenlanden1,8
Waalre1,8
Waddinxveen1,8
Zevenaar1,8
Aalten1,7
Barendrecht1,7
Beek1,7
Bloemendaal1,7
Culemborg1,7
Goirle1,7
Hardenberg1,7
Hellendoorn1,7
Leudal1,7
Maasgouw1,7
Oldebroek1,7
Oude IJsselstreek1,7
Soest1,7
Stichtse Vecht1,7
Tilburg1,7
Uden1,7
Vlissingen1,7
Wassenaar1,7
Woerden1,7
Zutphen1,7
Zwolle1,7
Altena1,6
Amersfoort1,6
Asten1,6
Beekdaelen1,6
Bergen (NH.)1,6
Beuningen1,6
Bladel1,6
Borne1,6
Bunschoten1,6
Dongen1,6
Hattem1,6
Heemskerk1,6
Hoorn1,6
Krimpen aan den IJssel1,6
Maassluis1,6
Nijkerk1,6
Oosterhout1,6
Papendrecht1,6
Peel en Maas1,6
Urk1,6
Vaals1,6
Velsen1,6
Waalwijk1,6
Westervoort1,6
Wierden1,6
Zoeterwoude1,6
Alkmaar1,5
Beesel1,5
Bernheze1,5
Brummen1,5
Brunssum1,5
Dalfsen1,5
Enschede1,5
Geertruidenberg1,5
Gorinchem1,5
Landgraaf1,5
Leusden1,5
Nijmegen1,5
Pijnacker-Nootdorp1,5
Rijssen-Holten1,5
Venlo1,5
Wormerland1,5
Boxtel1,4
Delft1,4
Deventer1,4
Dordrecht1,4
Drimmelen1,4
Geldrop-Mierlo1,4
Gilze en Rijen1,4
Groningen1,4
Heerde1,4
Hillegom1,4
IJsselstein1,4
Lansingerland1,4
Oisterwijk1,4
Rijswijk1,4
De Ronde Venen1,4
Rotterdam1,4
Stede Broec1,4
Tholen1,4
Valkenburg aan de Geul1,4
Wageningen1,4
Ameland1,3
Baarn1,3
Berg en Dal1,3
Beverwijk1,3
Diemen1,3
Doesburg1,3
Enkhuizen1,3
Gooise Meren1,3
Grave1,3
Heemstede1,3
Heerlen1,3
Heiloo1,3
Hendrik-Ido-Ambacht1,3
Heumen1,3
Heusden1,3
Kerkrade1,3
Laarbeek1,3
Leiden1,3
Leiderdorp1,3
Leidschendam-Voorburg1,3
Lisse1,3
Pekela1,3
Renkum1,3
Rheden1,3
Ridderkerk1,3
Sliedrecht1,3
Twenterand1,3
Utrechtse Heuvelrug1,3
Voerendaal1,3
Voorschoten1,3
Zandvoort1,3
Zwijndrecht1,3
Amsterdam1,2
Appingedam1,2
Den Helder1,2
Lingewaard1,2
Neder-Betuwe1,2
Noordwijk1,2
Oegstgeest1,2
Rhenen1,2
Scherpenzeel1,2
Steenbergen1,2
Utrecht1,2
Weesp1,2
Westvoorne1,2
Zuidplas1,2
Alblasserdam1,1
Best1,1
Castricum1,1
Eemnes1,1
Elburg1,1
Haarlem1,1
Kapelle1,1
Landerd1,1
Landsmeer1,1
Loon op Zand1,1
Renswoude1,1
Teylingen1,1
Vlaardingen1,1
Wijk bij Duurstede1,1
Woudenberg1,1
Zwartewaterland1,1
Gouda1
's-Gravenhage1
Hardinxveld-Giessendam1
Katwijk1
Laren1
Westland1
Ouder-Amstel0,9
Schiedam0,9
Simpelveld0,9
Midden-Delfland0,8
Vlieland0,7
Schiermonnikoog0,6
Bron: CBS, Koninklijke Bibliotheek

3. Update StatLinetabellen

Bouwen en wonen

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming
Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index
Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio
Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente
Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio
Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio
Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio
Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921
Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio
Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio
Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Energie

Aardgasbalans; aanbod en verbruik
Aardgasverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008
Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik
Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude
Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging
Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek
Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager
Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik
Elektriciteitsverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008
Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik
Energiebalans; aanbod en verbruik, sector
Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing
Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio
Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen
Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik
Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802
Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen
Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte
Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie
Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Landbouw en natuur

Biologische plantaardige en dierlijke productie; nationaal
Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio
Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau
Landbouw; vanaf 1851
Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december
Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten
Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren
Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren
Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Milieu

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding; bedrijfstype, regio
Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio
Dierlijke mest: productie, transport en gebruik, kerncijfers
Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal
Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof, toepassingsgroepen
Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, regio
Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype
Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik
Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties
Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict
Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling
Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibontwatering
Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibstabilisatie
Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Regio en ruimte

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2017
Regionale kerncijfers Nederland
Kerncijfers wijken en buurten 2019
Kerncijfers wijken en buurten 2020
Kerncijfers wijken en buurten 2021
Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2021
Proximity to facilities; distances by car, regional
Proximity to facilities; distances by car, sub-municipal data 2021

4. Aanvullende statistische diensten 

Naast het reguliere programma doet het CBS regelmatig aanvullend statistisch onderzoek. Hieronder volgt een overzicht van de meest recente onderzoeksresultaten over Leefomgeving.

Bouwen en wonen

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen en specifiek over nieuwbouw woonruimten. Per soort opdrachtgever worden woningen, wooneenheden en recreatiewoningen uitgesplitst naar huur- en koopwoningen. De tabel geeft een verdere uitsplitsing in variabelen en verdere regionalisering van de regulier op Statline gepubliceerde gegevens. De opdrachtgever is het ministerie van BZK.

Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021- 2022
Tabel betreft totale inhoud en oppervlakte per bedrijfsgebouw op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen. In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen en specifiek over bedrijfsgebouwen. Per soort bedrijfsgebouw wordt de inhoud in kubieke meters en de oppervlakte in vierkante meters berekend. De opdrachtgever is Buildsight BV.

Transformaties in de woningvoorraad, eerste halfjaar 2021
De tabel geeft het (voorlopige) aantal woningtransformaties voor het eerste halfjaar van 2021 weer. De tabel geeft inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. De gegevens zijn uitgesplitst naar provincie, Corop-gebied, gemeentegrootte en gemeente. Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2021
Tabel met de woningvoorraad in de regio Rotterdam op 1 januari 2021. De woningvoorraad wordt uitgesplitst naar gemeente, eigendom (koopwoningen, huurwoningen in eigendom van woningcorporaties en huurwoningen in eigendom van overige verhuurders) en WOZ-klasse (2 klassen) op 1 januari 2021. Bekostigd door Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam.

Energie

Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het CBS gevraagd om de aardgasleveringen per sector uit te splitsen naar klein- en grootverbruik. Dit ten behoeve van de uitwerking van een bijmengverplichting groen gas. EZK kan mede op basis van deze cijfers beter zicht krijgen op de consequenties van deze verplichting voor de gasleveranciers die leveren aan kleinverbruikers, en het toekennen van de CO2-reductie aan de sector gebouwde omgeving.

Biomassa regionaal, 2019-2020
Deze tabellenset is een regionalisatie van de nationale statistiek m.b.t. biomassa en een aanvulling op de reeds ontwikkelde regionale cijfers m.b.t. wind- en zonne-energie. De cijfers zijn in 2021 ontwikkeld in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie) en in samenwerking met de Regionale Klimaatmonitor, provincie Overijssel en enkele Overijsselse gemeenten. Deze update is bekostigd door IPO (Interprovinciaal Overleg).

Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
Aardwarmte is bodemenergie die afkomstig is van een diepte van meer dan 500 m. Ook bekend als diepe bodemenergie of geothermische energie. Deze update is bekostigd door IPO (Interprovinciaal Overleg)

Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
De tabellen tonen de inzet, productie en vermogens van installaties in 2020 die primair aardgas inzetten als brandstof, ingedeeld naar rendementsklassen, hoogrenderendheid en economische sectoren. Voor een totaalbeeld bevatten de tabellen daarnaast ook de gegevens van de installaties die andere energiedragers dan aardgas inzetten als primaire brandstof. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft daartoe de beschikbare data geanalyseerd die waren verzameld voor de reguliere nationale en internationale CBS-publicaties. Bekostigd door het ministerie van Financiën.

Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen wanneer ze een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten hebben. Dat is vastgelegd in de wet Milieubeheer. De gemeenten moeten controleren of deze bedrijven aan deze wet voldoen. De gepubliceerde aantallen geven inzicht in hoeveel bedrijven en instellingen (niet-woningen) per sector in verschillende verbruiksklassen vallen. Tevens zijn ETS-bedrijven apart in deze publicatie opgenomen. De publicatie is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020
Het verbruik van elektriciteit en aardgas in de landbouw, uitgesplitst naar de verbruiksschijven van de energiebelasting. Deze tabel, met cijfers over het energieverbruik van de landbouw naar belastingschijf, is een aanvulling op de StatLinetabellen. Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën.

Steenkool, invoer per land, 2020-2021
Deze tabellenset is tot stand gekomen op basis van data van gegevens van internationale handel en jaargegevens van elektriciteitscentrales die steenkolen verbruiken. Deze tabellenset is een landenspecificatie van de ingevoerde en verbruikte steenkolen per land.

Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021
In opdracht van het ministerie van BZK heeft CBS een update gemaakt voor een aantal tabellen uit het dashboard onderwijs, sport en gemeentelijk bezit. Bij deze update worden energieleveringen in 2019-2021 gekoppeld aan de geïdentificeerde complexen en aansluitingen in de dashboards onderwijs, sport en gemeentelijk bezit. Dit betekent dat de populaties in de dashboards als uitgangspunt zijn genomen.

Landbouw en natuur

Hoeveel koeien grazen er in de wei?
Centrale vraag is hoeveel koeien er tijdens het weideseizoen van 2020 in de wei lopen en hoe lang. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren wordt geschetst. Ook wordt er ingezoomd op de koeien die op stal staan. Dit artikel verschijnt in de publicatie Nederland in cijfers.

Invoer zonnebloemolie en maïs, 2021
Nederland haalde in 2021 voor 641 miljoen euro ruwe zonnebloemolie uit andere landen, waarvan 538 miljoen euro (84 procent) uit Oekraïne. Nederland is daarmee niet alleen de grootste importeur van ruwe zonnebloemolie in de Europese Unie, maar ook het land dat de meeste ruwe zonnebloemolie uit Oekraïne haalt. Nederland is van de EU-landen ook de grootste maïsimporteur uit Oekraïne. In de tabel staat de invoerwaarde van ruwe zonnebloemolie en maïs van de grootste importeurs in de EU in 2021.

Milieu

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na afloop van elk kwartaal van 2022 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel. De kwartaalrapportages vormen de basis voor een driemaandelijks ijkmoment.

Deze rapportage is de eerste kwartaalrapportage van 2022 en bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 april 2022.

Regio en ruimte

Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2022
Aantal inwoners, woningen en oppervlakte land betrokken bij gemeentelijke herindeling en grenscorrecties per 1 januari 2022. Vermeld wordt het aantal inwoners, het aantal woningen en het oppervlakte land betrokken bij nieuwvorming van een gemeente. Nieuwvorming vindt plaats door samenvoeging van gemeenten dan wel bij naamsverandering van een gemeente. Daarnaast wordt het aantal inwoners, woningen en het oppervlakte land vermeld wat bij een grenscorrectie tussen twee bestaande gemeenten, waarbij slechts delen van gemeenten worden uitgewisseld, is betrokken.

5. Compendium voor de Leefomgeving

Overzicht updates kwartaal II 2022

Het Compendium voor de Leefomgeving is een website die een zo compleet mogelijk beeld geeft van de actuele situatie van milieu, natuur en landschap, en van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. De publicatie omvat ongeveer 600 specifieke onderwerpen (indicatoren), waarvan het CBS er zo’n 300 bijhoudt.

Het Compendium voor de Leefomgeving komt voort uit het Milieu- en Natuurcompendium, de Monitor Nota Ruimte en de Ruimtemonitor. Het is een gezamenlijk product van het CBS, het Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen Universiteit en Researchcentrum en het RIVM.

In het afgelopen kwartaal zijn de volgende indicatoren bijgewerkt: 

Bouwen en wonen

Voor dit thema zijn in het afgelopen kwartaal geen nieuwe indicatoren gepubliceerd.

Energie

Energieprijzen voor enkele energiedragers, 2010-2021
Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2020
Windturbines op land en op zee, 1990 - 2020

Landbouw en natuur

Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2021
Bedrijfsgrootte en economische omvang landbouwbedrijven, 2000-2021
Fauna van de duinen, 1990-2020
Fauna van de heide, 1990-2020
Fauna van zoet water en moeras, 1990-2020
Land- en tuinbouw: ruimtelijke spreiding, grondgebruik en aantal bedrijven, 1980-2021
Ontwikkeling veestapel op landbouwbedrijven, 1980-2021
Rode Lijst Indicator, 1995-2021
Trend van vogels in stedelijk gebied, 2007-2020
Trends van soorten van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, 1990-2020
Trend van zoetwatervissen, 1990-2021

Milieu

Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales
Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2020
Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2020
Emissies naar lucht door wegverkeer, 2020
Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1990-2020
Koelwatergebruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2020
Milieudruk door consumptie, 1995-2020
Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2020
Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2020
Milieurekeningen: methodologie
Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2020
Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, 2000-2020
Stortplaatsen, aantal en capaciteit, 1991-2020
Vrijgekomen industrieel afval naar bedrijfstak
Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie
Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2020
Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2020
Winning en gebruik van water door de industrie, 1976-2020
Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2020
Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1990-2020

Regio en ruimte

Voor dit thema zijn afgelopen kwartaal geen nieuwe indicatoren gepubliceerd.

6. Verschijnt binnenkort 

  • Actualisatie snelle cijfers Landbouwtelling 2022
  • Nederland in Cijfers 2022
  • Vervolg Monitor Duurzame Agrogrondstoffen

7. Samenwerkingspartners en interessante links

Samenwerkingspartners

Brandweer | Emissieregistratie | Eurostat | Kadaster | Koninklijke Bibliotheek | Locatus | Ministerie van Binnenlandse Zaken | Ministerie van EZK | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Ministerie van LNV | Mulier Instituut | NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) | Planbureau voor de Leefomgeving | Prorail | Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | RIVM | Vektis | Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) | Vereniging van Statistiek en Onderzoek (VSO) | Wageningen University & Research

Interessante links

Cijfers circulaire economie
Compendium voor de leefomgeving
Detailcijfers emissies (ook per gemeente)
Dossier stikstof
Dossier broeikasgassen
Energie en Energievoorziening
Energietransitie
Eurostat regional yearbook
Informatie natuur, landschap en biodiversiteit
Maatregelen tegen stikstof
Nationaal Programma RES
Netwerk Ecologische Monitoring
Monitor Koopwoningmarkt
Monitor Koopwoningmarkt TU Delft
Publieke Dienstverlening op de Kaart - dataviewer
Regionale Energiestrategie

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u een  vraag over de cijfers of publicaties? Neem dan per e-mail contact met ons op. Ook voor een gratis abonnement op deze Nieuwsbrief kunt u mailen naar Leefomgeving@cbs.nl