Hoeveel koeien grazen er in de wei?

Staafdiagram
Centrale vraag is hoeveel koeien er tijdens het weideseizoen van 2020 in de wei lopen en hoe lang. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren wordt geschetst. Ook wordt er ingezoomd op de koeien die op stal staan.

Ruim 10 jaar geleden liep het aantal koeien dat tijdens het weideseizoen buiten liep gestaag terug en werd op meer bedrijven het melkvee binnen gehouden. Mede als gevolg van beleid staat een groter deel van de koeien weer in de wei, maar de cijfers laten wel zien dat dit steeds korter is. Ook wordt er aandacht besteed aan de koeien die het gehele jaar door op stal staan. Hoe groter het bedrijf hoe groter de kans dat koeien op stal staan.

Dit artikel verschijnt in de publicatie Nederland in cijfers.