Auteur: Linda de Jongh, Vivian S.C. Tunn, Roel Delahaye

Afvalcijfers op een rij

Over deze publicatie

Afvalcijfers zijn een essentieel onderdeel van het Nederlandse beleid rondom de circulaire economie, waarin zo min mogelijk afval wordt geproduceerd.
Op verschillende plaatsen worden cijfers over afval en reststromen uit verschillende bronnen gepresenteerd. Deze cijfers verschillen in meer of mindere mate van elkaar en dat maakt het lastig om ze goed te interpreteren.
Dit artikel laat zien hoe de verschillende cijfers samenhangen en welke cijfers het meest geschikt zijn voor welk doel. Het zet eerst de samenhang van de cijfers uiteen. Daarna wordt kort per onderdeel aangegeven hoe de cijfers zijn samengesteld en welke afvaldefinitie en methodologische concepten gebruikt zijn.