Kaart van 500 meter bij 500 meter met statistieken

In deze kaart met vierkanten is Nederland ingedeeld in vierkanten van 500 bij 500 meter. Voor elk van deze vierkanten zijn statistische gegevens over demografie, wonen, energie, sociale zekerheid en nabijheid van voorzieningen samengesteld.
In augustus 2019 zijn gegevens over de jaren 2015, 2016, 2017 aangevuld en 2018 toegevoegd.
De digitale geometrie van de grenzen van vierkanten met hun statistische gegevens wordt geleverd in ESRI™ shape formaat.

De kaarten van 2015 en later bestaan uit vierkanten waarin minimaal 5 inwoners of 5 woningen voorkomen.

Toelichting vierkanten

Dit bestand bevat de toelichting bij en de voorwaarden voor het gebruik van de digitale geometrie en de daaraan gekoppelde statistische gegevens.

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan, mits het CBS als bron worden vermeld.