Kaart van 500 meter bij 500 meter met statistieken

In deze kaart is Nederland ingedeeld in vierkanten van 500 bij 500 meter. Voor elk van deze vierkanten zijn statistische gegevens opgenomen over demografie, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid en nabijheid van voorzieningen.

In september 2020 zijn gegevens over de jaren 2017 en 2018 aangevuld en zijn gegevens van het jaar 2019 toegevoegd.

De digitale geometrie van de grenzen van de vierkanten met hun gegevens wordt geleverd in ESRI™ shape formaat.

Het zip-bestand bevat een reeks bestanden die samen een shapefile vormen.
Shapefiles zijn kaartbestanden voor gebruik in GIS-programma’s als ArcGis of de gratis tegenhanger QGis.
Gebruikers die de informatie alleen in tabelvorm willen gebruiken, kunnen het .dbf-bestand openen in bijvoorbeeld Microsoft Excel of een ander programma naar keuze.

Toelichting vierkanten

Dit bestand bevat de toelichting bij en de voorwaarden voor het gebruik van de digitale geometrie en de daaraan gekoppelde statistische gegevens.

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan, mits het CBS als bron worden vermeld.