Kaart van 100 meter bij 100 meter met statistieken

In deze kaart is Nederland ingedeeld in vierkanten van 100 bij 100 meter. Voor deze vierkanten zijn statistische gegevens opgenomen over demografie, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid en nabijheid van voorzieningen. De kaarten bevatten die vierkanten waarvoor minimaal een gegeven gepubliceerd wordt.

In september 2020 zijn gegevens over de jaren 2017 en 2018 aangevuld en zijn gegevens van het jaar 2019 toegevoegd.

De digitale geometrie van de grenzen van de vierkanten met hun gegevens wordt geleverd in ESRI™ shape formaat.

Het zip-bestand bevat een reeks bestanden die samen een shapefile vormen.
Shapefiles zijn kaartbestanden voor gebruik in GIS-programma’s als ArcGis of de gratis tegenhanger QGis.
Gebruikers die de informatie alleen in tabelvorm willen gebruiken, kunnen het .dbf-bestand openen in bijvoorbeeld Microsoft Excel of een ander programma naar keuze.

Erratum 2 februari 2021.

Achteraf is een onvolkomenheid geconstateerd in de dataset van 2018. Onze excuses hiervoor.
Het energiegebruik aan gas en elektra van 2019 blijken gekoppeld te zijn aan de publicatie 2018.
In de huidige versie (2021-cbs_vk100_2018_v2up) zijn de juiste gebruikscijfers over 2018 aangekoppeld. Cijfers over 2019 zullen binnenkort in de volgende update van 2019 cijfers verschijnen.

Toelichting vierkanten

Dit bestand bevat de toelichting bij en de voorwaarden voor het gebruik van de digitale geometrie en de daaraan gekoppelde statistische gegevens.

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan, mits het CBS als bron worden vermeld.