Kaart van 100 meter bij 100 meter met statistieken

In deze kaart is Nederland ingedeeld in vierkanten van 100 bij 100 meter. Voor deze vierkanten zijn statistische gegevens opgenomen over demografie, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid en nabijheid van voorzieningen. De kaarten bevatten die vierkanten waarvoor minimaal een gegeven gepubliceerd wordt.

In september 2020 zijn gegevens over de jaren 2017 en 2018 aangevuld en zijn gegevens van het jaar 2019 toegevoegd.

De digitale geometrie van de grenzen van de vierkanten met hun gegevens wordt geleverd in ESRI™ shape formaat.

Toelichting vierkanten

Dit bestand bevat de toelichting bij en de voorwaarden voor het gebruik van de digitale geometrie en de daaraan gekoppelde statistische gegevens.

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan, mits het CBS als bron worden vermeld.