Kaart van 100 meter bij 100 meter met statistieken

In deze kaart met vierkanten is Nederland ingedeeld in vierkanten van 100 meter bij 100 meter. Voor elk van deze vierkanten zijn statistische gegevens over demografie, wonen, energie, sociale zekerheid, dichtheid en nabijheid van voorzieningen samengesteld.

In maart 2021 zijn gegevens over de jaren 2018 en 2019 aangevuld en is 2020 toegevoegd.
Het zip-bestand bevat gegevens in het Geopackage formaat en in het ESRI™ shape-formaat. Deze formaten zijn kaartbestanden voor gebruik in GIS-programma’s als ArcGis of de gratis tegenhanger QGis.

Gebruikers die de informatie alleen in tabelvorm willen gebruiken, kunnen het .dbf-bestand openen in bijvoorbeeld Microsoft Excel of een ander programma naar keuze.

De kaarten van 2015 en latere jaren bestaan uit vierkanten waarin minimaal 5 inwoners of 5 woningen voorkomen.

Toelichting vierkanten

Dit bestand bevat de toelichting bij en de voorwaarden voor het gebruik van de digitale geometrie en de daaraan gekoppelde statistische gegevens. 

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan, mits het CBS als bron worden vermeld.