Kaart van 100 meter bij 100 meter met statistieken

nederland
In deze kaart met vierkanten is Nederland ingedeeld in vierkanten van 100 meter bij 100 meter. Voor elk van deze vierkanten zijn statistische gegevens over demografie, wonen, energie, sociale zekerheid, dichtheid en nabijheid van voorzieningen samengesteld.

In mei 2023 zijn gegevens over de jaren 2020 en 2021 aangevuld en is het jaar 2022 toegevoegd.

Het zip-bestand bevat gegevens in het Geopackage formaat. Dit formaat is een kaartbestand voor gebruik in GIS-programma’s als ArcGis of de gratis tegenhanger QGis.

Met ingang van de jaarpublicaties 2015 bestaat de kaart alleen uit vierkanten waarvan minimaal 5 inwoners of 5 woningen gepubliceerd worden.

Toelichting vierkanten

In de toelichting vindt u uitleg over en de voorwaarden voor het gebruik van de digitale geometrie en de daaraan gekoppelde statistische gegevens.

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan, mits het CBS als bron worden vermeld