nederland

CBS gebiedsindelingen

De jaarlijkse bestanden van CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert in een GIS-formaat dat te gebruiken is in GIS-pakket als QGIS of ArcGIS.

De polygonen van deze indelingen zijn meestal cartografisch vereenvoudigd. Dit is het geval als in de laagnaam "gegeneraliseerd" staat. Alleen de gemeente, wijk en buurt komen voor recentere jaren ook als niet gegeneraliseerd voor.

De indelingen zijn gegeven van 1995 t/m het meest recente jaar en beschikbaar via twee aparte downloads: 1995 t/m 2015 en 2015 t/m meest recente jaar. Het meest recente jaar bevat in de eerste helft van dat jaar voorlopige grenzen en nog geen wijken en buurten voor dat jaar.

Bij de update rond 1 juli worden de voorlopige grenzen vervangen door definitieve grenzen en worden de wijken, buurten en diverse bovengemeentelijke indelingen van dat jaar toegevoegd.

De volgende gebiedsindelingen kunnen voorkomen:

 • Gemeente
 • Landsdeel
 • Provincie
 • Buurt
 • COROP-gebied
 • GGD-regio
 • NUTS1
 • NUTS2
 • NUTS3
 • Wijk
 • COROP-plusgebied
 • COROP-subgebied
 • Landbouwgebied
 • Landbouwgroep
 • RPA-gebied
 • Toeristengroep
 • Toeristengebied
 • Arrondissementsgebied
 • Brandweerregio
 • Kamer van Koophandelregio
 • Regionale Eenheid
 • Veiligheidsregio
 • Veiligthuisregio
 • Zorgkantoorregio
 • Arbeidsmarktregio
 • Regioplus arbeidsmarktregio
 • Jeugdregio
 • Ressort
 • RES-regio
 • Regionaal meld coördinatiepunt
 • Regionale energiestrategie
 • SubRES-regio