CBS gebiedsindelingen

nederland

De CBS gebiedsindelingen geven de geografische gebiedsindelingen weer die het CBS hanteert. De indelingen zijn beschikbaar als geopackage en te gebruiken in een GIS-pakket.

De polygonen van deze indelingen zijn meestal cartografisch vereenvoudigd. Dit is het geval als in de laagnaam "gegeneraliseerd" staat. Alleen de gemeente, wijk en buurt komen voor recentere jaren ook als niet gegeneraliseerd voor.

De indelingen zijn gegeven van 1995 t/m het meest recente jaar en beschikbaar via twee aparte downloads: 1995 t/m 2015 en 2015 t/m meest recente jaar. Het meest recente jaar bevat in de eerste helft van dat jaar voorlopige grenzen en nog geen wijken en buurten voor dat jaar.

In de download met het meest recente jaar is een extra tabel opgenomen. Deze tabel legt een relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari van het meest recente jaar en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend. Meer informatie hierover is te vinden via: Gebiedsindelingenregister.

Bij de update rond 1 juli worden de voorlopige grenzen vervangen door definitieve grenzen en worden de wijken, buurten en diverse bovengemeentelijke indelingen van dat jaar toegevoegd.

De volgende gebiedsindelingen kunnen voorkomen:

 • Arbeidsmarktregio
 • Arrondissementsgebied
 • Brandweerregio
 • Buurt
 • COROP-gebied
 • COROP-plusgebied
 • COROP-subgebied
 • Gemeente
 • GGD-regio
 • Grootstedelijke agglomeratie
 • Jeugdregio
 • Kamer van Koophandelregio
 • Landbouwgebied
 • Landbouwgroep
 • Landsdeel
 • NUTS1
 • NUTS2
 • NUTS3
 • Politieregio
 • Provincie
 • Regionaal meld co√∂rdinatiepunt
 • Regionale Eenheid
 • Regionale energiestrategie
 • Regioplus arbeidsmarktregio
 • Ressort
 • RPA-gebied
 • Stadsgewest
 • SubRES-regio
 • Toeristengebied
 • Toeristengroep
 • Veiligheidsregio
 • Veiligthuisregio
 • Wijk
 • Zorgkantoorregio