Areaal akkerbouw met 2 procent gegroeid

Boer loopt door veld met gerst om houtduiven te verjagen..
© Hollandse Hoogte
Het areaal akkerbouw is in 2022 met 10,5 duizend hectare (2,0 procent) toegenomen tot 536 duizend hectare. Het areaal gerst nam het meest toe, zaaiuien en zetmeelaardappelen worden in 2022 minder geteeld. Het areaal akkerbouwgewassen is sinds 2000 met ruim 15 procent afgenomen. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2022 van het CBS.

Areaal akkerbouwgewassen
JaartalZaaiuien (2000=100)Tarwe (2000=100)Aardappelen (2000=100)Totaal akkerbouw (2000=100)Gerst (2000=100)
2000100,0100,0100,0100,0100,0
2001101,691,291,099,5141,7
2002106,699,491,799,1121,0
2003117,195,088,097,1116,9
2004142,2101,091,096,7101,9
2005119,999,986,595,2107,5
2006132,2103,386,991,494,9
2007144,0103,487,290,397,9
2008145,1114,584,388,8106,9
2009139,6110,586,287,394,6
2010158,8112,787,885,471,1
2011166,5110,988,684,372,6
2012150,0111,083,282,163,5
2013157,1111,886,583,963,0
2014159,8104,186,781,558,7
2015170,8104,386,979,769,8
2016179,393,787,679,474,0
2017190,785,290,380,364,3
2018181,382,091,681,376,9
2019197,188,693,083,871,7
2020194,980,291,983,082,3
2021215,387,489,082,964,0
2022*195,391,390,884,578,6
* voorlopige cijfers

Areaal zaaiuien geslonken

In 2022 besloeg het areaal zaaiuien 27,3 duizend hectare. Dat is 2,8 duizend hectare minder (-9,3 procent) dan een jaar eerder. Een jaar eerder nam de oppervlakte zaaiuien nog met 11,3 procent toe.

Op een langere termijn heeft het areaal zaaiuien wel een groei doorgemaakt. Ten opzichte van het jaar 2000 is sprake van bijna een verdubbeling van het areaal.

Teeltoppervlakte zaaiuien
JaartalBeteelde oppervlakte (1 000 ha)
200013,99
200114,21
200214,92
200316,38
200419,89
200516,78
200618,49
200720,15
200820,30
200919,53
201022,22
201123,30
201220,99
201321,98
201422,35
201523,89
201625,08
201726,68
201825,36
201927,58
202027,27
202130,12
2022*27,32
* voorlopige cijfers

Stijging oppervlakte consumptieaardappelen

De teeltoppervlakte consumptieaardappelen is in 2022 met 5,5 duizend hectare (7,7 procent) toegenomen tot 76,9 duizend hectare. In de twee voorafgaande jaren liet het areaal consumptieaardappelen nog een daling zien. De arealen pootaardappelen (-1 procent) en zetmeelaardappelen (-4 procent) zijn het laatste jaar iets afgenomen.

Bijna de helft (47 procent) van de oppervlakte aan aardappelen bestond in 2022 uit consumptieaardappelen. De arealen pootaardappelen en zetmeelaardappelen hadden beide een aandeel van 26,5 procent.

Oppervlakte zomertarwe met iets meer dan 27 procent toegenomen

Het areaal tarwe besloeg in 2022 bijna 125 duizend hectare, ongeveer 5,4 duizend hectare (4,5 procent) meer dan het jaar daarvoor. Het areaal zomertarwe nam het laatste jaar met 27,3 procent toe. Dit jaar wordt op 16 duizend hectare zomertarwe geteeld. Bijna 13 procent van de oppervlakte tarwe bestaat nu uit zomertarwe.

Het areaal zomertarwe fluctueert van jaar tot jaar. Het aandeel was het hoogst in 2011. Toen bestond ongeveer een kwart van het areaal tarwe hieruit. Van wintertarwe steeg het areaal in 2022 vergeleken met een jaar eerder met bijna 2 duizend hectare (1,9 procent) tot 109 duizend hectare.

Ook toename areaal zomergerst

Onder de granen nam ook bij de gerst het areaal zomergerst toe. Het areaal gerst was in 2022 bijna 37 duizend hectare, 6,9 duizend hectare (23 procent) meer dan het voorgaande jaar. Vooral het areaal zomergerst nam toe met een stijging van bijna 30 procent. Dit jaar wordt op 26,4 duizend hectare zomergerst geteeld.

Ook het areaal zomergerst fluctueert per jaar. 71 procent van de oppervlakte gerst bestaat in 2022 uit zomergerst. Van wintergerst steeg het areaal in 2022 ten opzichte van een jaar eerder met bijna 0,8 hectare (8,3 procent) tot 10,6 duizend hectare.

Areaal akkerbouwgewassen, 2022*
Gewas% verandering t.o.v. een jaar eerder (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Gerst22,8
Consumptieaardappelen7,7
Tarwe4,5
Totaal2,0
Suikerbieten1,6
Pootaardappelen-1,1
Zetmeelaardappelen-3,9
Zaaiuien-9,3
* voorlopige cijfers