Bestand bodemgebruik

 

Het Bestand Bodemgebruik bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland.

Sinds 1989 publiceert het CBS om de twee tot vier jaar de digitale geometrie van de begrenzingen van het bodemgebruik in Nederland in het Bestand Bodemgebruik. Deze afbakening geeft inzicht in de verspreiding van verschillende vormen van ruimtegebruik binnen Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn: verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen, natuurterreinen, binnenwater en buitenwater.

De digitale geometrie is een basisbestand bij het afleiden van de oppervlakte- en dichtheidsstatistieken voor verschillende regionale indelingen. Met ingang van de publicatie van de digitale geometrie in het Bestand Bodemgebruik 2000 zijn de begrenzingen gebaseerd op de digitale topografische kaart op een schaal van 1:10.000 van het Kadaster. Voor analyses in de tijd met meerdere jaren van het bodemgebruik, dient u de meest recente Mutatiereeks Bodemgebruik te gebruiken.

De Bestanden Bodemgebruik zijn vrij beschikbaar via verschillende kanalen.

De Bestanden Bodemgebruik 1996, 2000, 2003, 2006, 2008, 2010, 2012 en 2015 (shapefiles) kunt u kosteloos opvragen bij het CBS (zie contactinformatie). De bestanden vanaf 2008 zijn ook via de website van PDOK via een webservice te downloaden en te bekijken. De informatie over de inhoud van deze bestanden is ook te vinden via nationaalgeoregister.nl. In de periode dat de webservice van het meest recente bodemgebruik nog niet online is, kan u deze opvragen bij het CBS (zie contactinformatie).

Medewerkers en studenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen kunnen kosteloos beschikken over de bestanden vanaf via Data Archiving and Networked Services - DANS.

Voor alle digitale geometrie geldt dat publicatie van de kaart is toegestaan, mits het CBS en de het Kadaster als bronnen worden vermeld.

Meer kaarten en geografische data

Het CBS publiceert meer informatie op kaarten of als digitale geometrie op PDOK en op ArcGIS Online. Ook maakt het CBS Wijk- en buurtkaarten en kaarten met andere regionale indelingen en kaarten met bevolkingskernen of vierkanten van 500 of 100 meter. Deze publicaties zijn te gebruiken via PDOK.