voorbeeld van wijk- en buurkaart van Nederland

Wijk- en buurtkaart 2022

Wijk- en buurtkaart 2022 versie 0

De Wijk- en Buurtkaart 2022 versie 0 (244 MB) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 3 GIS-formaten (ESRI™-shape, ESRI™-fgdb en geopackage). Deze publicatie bevat alleen de grenzen. Kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten worden eind 2022 beschikbaar gesteld.

De Wijk- en Buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK), de buurtgrenzen hebben de opgave van gemeenten als basis en de grens van het land met grotere wateren gebaseerd op de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van het CBS.

Volledige geometrie

Dit bestand bevat de volledige geometrie en is dus niet gegeneraliseerd.

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2022

Deze publicatie bevat alleen de grenzen geen kerncijfers.

Deze kaart wordt twee keer per jaar bijgewerkt. De meest recente cijfers op wijk- en buurtniveau zijn altijd te vinden via StatLine ‘Kerncijfers per regio’.

In september 2022 worden de eerste cijfers over 2022 gepubliceerd.

Bronvermelding

Publicatie van digitale geometrie is toegestaan mits het CBS en het Kadaster als bronnen worden vermeld.