Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2021

grafiek
Tabel met de woningvoorraad in de regio Rotterdam op 1 januari 2021.
De woningvoorraad wordt uitgesplitst naar gemeente, eigendom (koopwoningen, huurwoningen in eigendom van woningcorporaties en huurwoningen in eigendom van overige verhuurders) en WOZ-klasse (2 klassen) op 1 januari 2021. Bekostigd door Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam.