Migrantenouderen in Nederland

Referenties

AFM (2021). Nederlanders met een migratieachtergrond. Een verkenning naar de mate van financiële kwetsbaarheid en de relatie met financiële dienstverlening. Amsterdam, Autoriteit Financiële Markten.

Akkermans, M., R. Kloosterman en C. Reep (2020). 55-plussers over hun (toekomstige) woning. Statistische Trends, augustus 2020.

Beer, J.A.A. de, C. van Duin, N.L. van der Gaag en P. Ekamper (2020). Bevolking 2050 in beeld. Drukker, diverser en dubbelgrijs. Deelrapport Verkenning Bevolking 2050. NIDI & CBS.

Beuningen, J. van (2018). Woning en woonomgeving gerelateerd aan tevredenheid met het leven. Statistische Trends, januari 2018.

Brakel, M. van den, F. Otten (2020). Materiële welvaart in Nederland 2020. Den Haag/Heerlen/Bonaire, Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bui, T.C.G. (2011). Kleurrijke vergrijzing: Een onderzoek naar de woonwensen van de huidige en toekomstige oudere migranten in Nederland. Master thesis, Eindhoven University of Technology.

CBS (2019). Armoede en sociale uitsluiting. Den Haag/Heerlen/Bonaire, Centraal Bureau voor de Statistiek.

CBS (2022a). Dossier Vergrijzing.

CBS Statline (2022b). Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht.

CBS Statline (2022c). Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie.

CBS Statline (2022d). Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

CBS Statline (2022e). Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en periode van vijf jaren)

CBS Statline (2022f). Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder

CBS Statline (2022g). Arbeidsdeelname; kerncijfers geboortegeneratie vanaf 1910 tot 1915

Centraal Planbureau en Sociaal en Cultureel Planbureau (2020). Kansrijk armoedebeleid. Den Haag.

Cheung, S.L. (2022). Family, health, and wellbeing: The lives of Chinese immigrants in the Netherlands. PhD dissertation, University of Groningen.

Chkalova, K., L. Mulalic, R. van der Vliet, K. Oudhof en C. Harmsen (2008). Herkomst en kenmerken van immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie. Bevolkingstrends, 22–30, december 2008.

Choenni, C. (2004). Kaapverdianen in Nederland. Bevolkingstrends, 85–89, derde kwartaal 2004.

Dagevos, J. (2001). De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland. Stand van zaken, ontwikkelingen en informatielacunes. Voorstudie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Dagevos, J., E. Miltenburg, M. de Mooij, D. Schans, E. Uiters en A. Wijga (2020). Syrische statushouders op weg in Nederland: De ontwikkeling van hun positie en leefsituatie. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

Dagevos, J., W. Huijnk, M. Maliepaard en E. Miltenburg (2018). Syriërs in Nederland. Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

Denktaş, S. (2011). Health and health care use of elderly immigrants in the Netherlands. A comparative study. PhD thesis, Erasmus University Rotterdam.

Driessen, Z., E. Ebenau, C. Huisman en S. Verschuren (2021). Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders. Asiel en integratie 2021. Den Haag/Heerlen/Bonaire, Centraal Bureau voor de Statistiek.

El Fakiri, F., J. Bouwman-Notenboom (2015). Gezondheid van oudere migranten in de vier grote steden. Amsterdam, GGD.

Esveldt, I., A. de Jong (2013). Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders. Bevolkingstrends, 1–21.

Fokkema, T., M. Das (2020). Familienetwerken van niet-westerse oudere migranten. In: M. de Mooij, D. Dieleman en S. de Regt (red), Jaarrapport Integratie 2020 (190–214). Den Haag/Heerlen/Bonaire, Centraal Bureau voor de Statistiek.

Fokkema, T., N. Conkova (2018). Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland en België: Een sociaal-demografisch profiel. Gerõn, Tijdschrift over ouder worden & samenleving, 20(2), 15–19.

Fokkema, T., S. van Welschen, T. van Tilburg en F. Thomese (2016). Eenzaamheid onder oudere migranten: Literatuuronderzoek en interviews. Deelrapport in het kader van de voorstudie Vernieuwing van gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen. Amsterdam, Ben Sajetcentrum, Vrije Universiteit.

Gielen, W., N. Pouwels, S. de Regt en S. van Schie (2020). Sociaaleconomische positie. In: M. de Mooij, D. Dieleman en S. de Regt (red), Jaarrapport Integratie 2020 (71–98). Den Haag/Heerlen/Bonaire, Centraal Bureau voor de Statistiek.

Gijsberts, M., I. Andriessen, H. Nicolaas en W. Huijnk (2018). Bouwen aan een toekomst in Nederland. De leefsituatie van Poolse migranten die zich na 2004 hebben ingeschreven. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

Greft, S. van der, S. Musterd en F. Thissen (2016). Residential dynamics and neighbourhood conditions of older migrants and native Dutch older adults in Amsterdam, The Netherlands. Ageing and Society, 36(1), 189–218.

Harmsen, C. (1998). Chinezen in Nederland. Den Haag/Heerlen/Bonaire, Centraal Bureau voor de Statistiek.

Harmsen, C., J. Garssen (2005). Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen. Bevolkingstrends, 34–38.

Hessels, T. (2004a). Iraniërs in Nederland. Bevolkingstrends, 54–58, 2e kwartaal 2004. 

Hessels, T. (2004b). Afghanen in Nederland. Bevolkingstrends, 49–52, 1e kwartaal 2004.

Huijnk, W., J. Dagevos, M. Djundeva, D. Schans, E. Uiters, A. Ruijsbroek en M. de Mooij (2021). Met beleid van start. Over de rol van beleid voor ontwikkelingen in de positie en leefsituatie van Syrische statushouders. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

Huisman, C. (2020). Demografie. In: J. Dagevos, E. Miltenburg, M. de Mooij, D. Schans, E. Uiters en A. Wijga (2020). Syrische statushouders op weg in Nederland: De ontwikkeling van hun positie en leefsituatie (11–21). Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

Ikram, U.Z., A. Kunst, M. Lamkaddem en K. Stronks (2014). The disease burden across different ethnic groups in Amsterdam, the Netherlands, 2011–2030. European Journal of Public Health, 24(4), 600–605.

Janssen, F., E. Kibele, M. Reus Pons, H. VandenHeede en H.A.G. de Valk (2018). Gezonde levensverwachting op oudere leeftijd: Een vergelijking van migranten en niet-migranten in drie Europese landen over tijd. Tijdschrift voor Gerontologie & Geriatrie, 49(6), 232–243.

Jennissen, R. (2011). De Nederlandse migratiekaart. Achtergronden en ontwikkelingen van verschillende internationale migratietypen. Meppel, Boom Juridische uitgevers.

Jongen E., S. Muns, C. Thijs, H. de Boer, J. Dagevos, R. Dillingh, J. Ebregt, W. Huijnk, K. Karpinska, J. Klaver, J. Schaper, T. de Wilde en A. Zulkarnain (2020). Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt. Beleidsopties voor het verbeteren van de arbeidsmarktuitkomsten van personen met een migratieachtergrond. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

Karpinska, K., J. Ooijevaar (2016). Familierelaties van Polen in Nederland. Bevolkingstrends, 1–16, februari 2016.

Klok, J. (2020). Transnational ageing among Turkish and Moroccan migrants. PhD thesis, Vrije Universiteit Amsterdam.

Klok, J., T.G. van Tilburg, B. Suanet, T. Fokkema en M. Huisman (2017). National and transnational belonging among Turkish and Moroccan older migrants in the Netherlands: Protective against loneliness? European Journal of Ageing, 14(4), 341–351.

Klokgieters, S.S. (2020). Ageing in a migration context: Resilience in Turkish and Moroccan immigrants. PhD thesis, Vrije Universiteit Amsterdam.

Kloosterman, R., H. Schmeets (2020). 55-plussers over mantelzorg krijgen. Statistische Trends 22-09-2020.

Knijn, C.M., A.C. Liefbroer (2006). More than kind: Instrumental support in families. In: P.A. Dykstra, M. Kalmijn, G.C.M. Knijn, A.E. Komter, A.C. Liefbroer en C.H. Mulder (red), Family solidarity in the Netherlands (89–105). Amsterdam, Dutch University Press.

Knoops, K., S. de Regt en L. Voorrips (2020). Gezondheid. In: M. de Mooij, D. Dieleman en S. de Regt (red), Jaarrapport Integratie 2020 (112–123). Den Haag/Heerlen/Bonaire, Centraal Bureau voor de Statistiek.

Kooiker, S., A.M. Marangos (2020). Gezondheid. In: J. den Ridder, E. Josten, J. Boelhouwer en C. van Campen (red), De sociale staat van Nederland 2020 (133–148). Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

Koot, P., R. van Elk en E. Jongen (2019). Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond in kaart. CPB Achtergronddocument.

Kristiansen, M. (2021). Refugees and the transition from welfare to work. In: M. Kristansen (Ed.), Contacts with benefits: How social networks affect benefit receipt dynamics in the Netherlands (102–140). ICS dissertatie, Utrecht.

Kullberg, J., M. Vervoort en J. Dagevos (2009). Goede buren kun je niet kopen: Over de woonconcentratie en woonpositie van niet-westerse allochtonen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Kunst, A. (2007). Sociaal-economische verschillen in sterfte en gezondheid in Nederland. Een overzicht van vorderingen in recent beschrijvend onderzoek. Bevolkingstrends, 34–44, 1e kwartaal 2007.

Liu, C.H., D. Ingleby en L. Meeuwesen (2011). Barriers to health care for Chinese in the Netherlands. International Journal of Family Medicine.

Liu, C.H., L. Meeuwesen, F. van Wesel en D. Ingleby, D. (2015). Why do ethnic Chinese in the Netherlands underutilize mental health care services? Evidence from a qualitative study. Transcultural Psychiatry, 52(3), 331–352.

Mulder, C.H., M.J. van der Meer (2009). Geographical distances and support from family members. Population, Space and Place, 15(4), 381–399.

Nicolaas, H., A. Sprangers en H. Witvliet, H. (2003). Arbeidsmigranten en hun gezinnen. Bevolkingstrends, 20–23, 2e kwartaal 2003.

Nieboer, A.P., T. van den Broek, T. en J.M. Cramm (2021). Positive and negative ageing perceptions account for health differences between older immigrant and native populations in the Netherlands. BMC Geriatrics, 21, 190.

Obdeijn H., M. Schrover (2008). Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1955. Amsterdam, Bert Bakker.

Ooijevaar, J., L. Verkooijen (2015). Expat, wanneer ben je het? Een afbakening van in het buitenland geboren werknemers op basis van loon. Den Haag/Heerlen/Bonaire, Centraal Bureau voor de Statistiek.

Oostindie, G., J. Schoorl (2011). Postkoloniale migratie. In: R.P.W. Jennissen (red), De Nederlandse migratiekaart. Achtergronden en ontwikkelingen van verschillende internationale migratietypen (251–285). Den Haag, WODC.

Parlevliet, J.L., O. Uysal-Bozkir, M. Goudsmit, J.P.C.M. van Campen, B. Schmand en S.E. de Rooij (2014). The SYMBOL Study: A population-based study on health and cognition in immigrant older adults in the Netherlands. Journal of Gerontology & Geriatric Research, 3(4), 177.

Regt, S. de, C. van Duin en L. Stoeldraijer (2021). Bevolkingsprognose 2020–2070: Veronderstellingen over immigratie. Statistische Trends 2-6-2021.

Schellingerhout, R. (2004). Cijferrapport allochtone ouderen. Werkdocument 105. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

Scholte, R., M. Lammers (2017). Inkomenspositie ouderen. Amsterdam, SEO economisch onderzoek.

Sprangers, A., H. Nicolaas (2008). Laagste aantal asielverzoeken sinds 1988. Bevolkingstrends, 56(1), 30–31.

Star, M. van der, A. de Jong en D. Manting (2021). Vestigingspatronen van recente immigranten. Achtergrondstudie. Den Haag, Planbureau voor de Leefomgeving.

Tilburg, T.G. van, T. Fokkema (2018). Hogere eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse ouderen in Nederland: Op zoek naar een verklaring. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 49(6), 263–273.

Tillaart, H. van den, J. Warmerdam (2002). Irakese vluchtelingen in Nederland. Nijmegen, ITS, Instituut voor Beleid en Samenleving.

Valk, H.A.G. de, D. Schans (2008). ‘They ought to do this for their parents’: Perceptions of filial obligations among immigrant and Dutch older people. Ageing and Society, 28(1), 49–66.

Verbeek-Oudijk, D., I. Koper (2021). Het leven in een verpleeghuis. Landelijk overzicht van de leefsituatie, ervaren kwaliteit van leven en zorg van oudere verpleeghuisbewoners in 2019. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

Weltevrede, A.M., Y. Seidler en J. de Boom (2013). Transnationaal wonen onder oudere migranten. Platform31.