Auteur: Sabrina de Regt (CBS), Tineke Fokkema (NIDI/EUR), Marjolijn Das (CBS/EUR/LDE Centre for BOLD Cities)

Migrantenouderen in Nederland

Een beschrijvende analyse van de leefsituatie van ouderen uit de 20 grootste herkomstgroepen

Over deze publicatie

Nederland telt steeds meer ouderen. Ook het aandeel ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Tot nu toe is relatief weinig bekend over deze migrantenouderen. Dit komt onder andere omdat vaak slechts een beperkt aantal groepen (overwegend Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) wordt onderzocht én omdat studies vaak maar naar één domein kijken. In dit artikel wordt de leefsituatie van de 20 grootste groepen migrantenouderen in Nederland beschreven op de terreinen demografie, huishoudenssituatie en nabijheid van kinderen, sociaaleconomische positie en gezondheid. De maatschappelijke positie van migrantenouderen verschilt van die van ouderen met een Nederlandse herkomst, en ook tussen de groepen migrantenouderen bestaan verschillen.