Materiële welvaart in Nederland 2020

Omslag, Materiële welvaart in Nederland 2020
In Materiële welvaart in Nederland 2020 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en personen in Nederland.
Ebooks:
De uitkomsten laten zien dat de koopkracht in 2018 de laagste groei kende sinds het einde van de economische crisis. Het consumentenvertrouwen begon vanaf eind 2018 te dalen en sinds 2019 waren er vrijwel onafgebroken meer pessimisten dan optimisten, met de grootste dip in april 2020 ten tijde van de lockdown. Daartegenover staat dat er in 2018 opnieuw een stijging was van het vermogen van huishoudens, er minder huishoudens schulden hadden, en het aandeel mannen en vrouwen dat economisch zelfstandig is verder steeg.