Zoekresultaten

58 resultaten voor keyword:migratie
58 resultaten voor keyword:migratie

Pagina 1 van 3

Werknemers uit de EU-27 en EU-11 naar werksector, 2021

Tabel over personen met een baan als werknemer in Nederland, die afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese Unie (EU) exclusief Nederland, uitgesplitst naar werksector. Het betreft personen met een...

Cijfers

In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019

Onderzoek naar de omvang in 2019 van niet-ingezeten en ingezeten personen uit EU/EFTA-landen die in Nederland werkzaam zijn.

Cijfers

Aflevering 1: Corona, oversterfte en migratie

In de eerste aflevering gaat Liesbeth Staats in gesprek met CBS-onderzoeker en migratiedeskundige Ruben van Gaalen. Een gesprek over corona, oversterfte, arbeidsmigratie, feitenimmuniteit en...

Artikelen

Migrant

In het buitenland geboren persoon.

Overig

Aantal Indiase kennismigranten verdubbeld

In de periode 2012-2017 is de instroom van immigranten uit India meer dan verdubbeld tot 8.630 per jaar. Indiase immigranten zijn voornamelijk kennismigranten die werken in de IT- en...

Artikelen

Bijna 40 procent minder asielzoekers in 2020

Het aantal asielzoekers was in 2020 bijna 40 procent lager dan een jaar eerder.

Artikelen

Bevolkingsontwikkeling; migratie exclusief correcties per regio

Tabel over totaal vertrek, emigratie, vestigingsoverschot (allen exclusief correcties) totaal saldo correcties en saldo overige correcties naar totaal geslacht per regio; 1960-2019

Cijfers

Verdrinkingen, 2021

Het aantal verdrinkingen onder inwoners van Nederland en niet-ingezeten, naar leeftijd, geslacht en herkomst, over de jaren 1950-2021.

Cijfers

Tweede generatie emigreert vaker, maar komt ook vaak terug

Personen met een tweede generatie migratieachtergrond vertrekken vaker naar het buitenland dan personen met een Nederlandse achtergrond.

Artikelen

Bijna 120 duizend inwoners erbij in eerste helft 2022

De bevolking van Nederland is in het eerst halfjaar van 2022 met 119,9 duizend inwoners gegroeid. Dat is een sterke groei voor een eerste halfjaar. Vooral het aantal immigranten was hoog.

Artikelen

Van Caribisch Nederland naar Europees Nederland voor studie

Bijna de helft van jongvolwassenen die zijn geboren op de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba vetrok in de periode 2013 tot en met 2017 van Caribisch naar Europees Nederland. Van de groep die...

Artikelen

Kernprognose 2022-2070

Kernprognose 2022-2070: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Cijfers

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, 2014-2019

Factsheet over alleenstaande minderjarige vreemdelingen die tussen 2014 en 2019 een verblijfsvergunning aanvroegen.

Cijfers

Kernprognose 2021-2070

Kernprognose 2021-2070: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Cijfers

Migrantenmonitor, 2018

Bij de Migrantenmonitor is ook een dashboard beschikbaar. Dit dashboard presenteert de uitkomsten in de periode 2007 tot en met 2018.

Cijfers

Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-2019

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2019 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Cijfers

Bevolkingsprognose 2020-2070

Bevolkingsprognose 2020-2070: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Cijfers

Lichte stijging asielverzoeken in tweede kwartaal 2022

In het tweede kwartaal van 2022 hebben ruim 7 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend, 9 procent meer dan in het kwartaal ervoor.

Artikelen

Migratie zorgt voor groei van cruciale groep voor arbeidsmarkt tot 2050

Alleen met een migratiesaldo van boven de 50 duizend migranten per jaar groeit de bevolkingsgroep van 20 jaar tot de AOW-leeftijd in de komende dertig jaar.

Artikelen

Migrantenmonitor 2020

De Migrantenmonitor gaat over migranten in Nederland die afkomstig zijn uit (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie (EU), exclusief Nederland.

Cijfers

Migratie Caribisch Nederland naar leeftijd, geslacht en geboorteland, 2021

Deze publicatie bevat informatie over immigratie naar en emigratie van Caribisch Nederland per eiland, naar leeftijd, geslacht en geboorteland

Cijfers

In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019

Onderzoek naar de omvang in 2019 van niet-ingezeten en ingezeten personen uit EU/EFTA-landen die in Nederland werkzaam zijn.

Cijfers

Emigratie van in Nederland geboren mensen, 2015–2019

Totale emigratie van in Nederland geboren mensen, uitgesplitst naar leeftijd en de landen waar mensen het vaakst naartoe emigreerden in de periode 2015-2019.

Cijfers

Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2020 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Cijfers

Kind van migranten

In Nederland geboren personen met een of twee in het buitenland geboren ouders.

Overig