Migrantenouderen in Nederland

Bijlage 2

Gecorrigeerde groepsverschillen

Er zijn verschillen tussen de onderzochte groepen ouderen wat betreft leeftijd en geslacht (zie paragrafen 3.1 en 3.2). Leeftijd en geslacht hangen samen met de in dit artikel bestudeerde aspecten van kwetsbaarheid. Hierdoor kunnen gevonden verschillen tussen de groepen ouderen in kwetsbaarheid het gevolg zijn van verschillen in leeftijd en geslacht. In een aanvullende analyse is hiermee rekening gehouden. Dit is gedaan door middel van predicted probabilities bij logistische en multinomiale logistische regressie en adjusted means bij continue variabelen in lineaire regressie. Hierbij is uitgegaan van de gemiddelde leeftijd (68 jaar) en het gemiddeld percentage vrouwen (52 procent). De meeste patronen komen overeen met de patronen in de hoofdtekst, deze worden niet getoond. Als de conclusies uit de cijfers (enigszins) veranderen na correctie voor leeftijd en geslacht is dit in de tekst opgemerkt. Dit geldt voor huishoudenssituatie en voor zorgkosten. Voor deze twee gegevens zijn hieronder figuren opgenomen die de gecorrigeerde percentages weergeven.

B2.1. Huishoudenssituatie, 55-plus, na correctie voor leeftijd en geslacht, 2019
 Alleenstaand (%)Eenouder (%)Partner (%)Partner en kind(eren) (%)Overig (%)Institutioneel huishouden (%)
Voormalige koloniën
Indonesië30,74,053,58,32,11,5
Nederlandse Antillen53,17,528,74,53,03,3
Suriname47,68,331,66,44,12,1
Voormalige gastarbeiderslanden
Marokko22,78,040,623,84,40,5
Turkije23,85,947,412,210,00,7
Buurlanden
België29,52,460,84,41,41,5
Duitsland31,62,858,04,71,51,5
Verenigd Koninkrijk34,82,954,25,91,21,0
Nieuwe EU-landen
Polen46,52,643,72,43,71,0
Zuid-Europese landen
Italië31,84,352,98,12,00,9
Spanje27,04,555,39,13,01,1
Afrikaanse landen
Kaapverdië42,39,433,010,33,31,7
Aziatische landen
China26,24,351,99,37,31,0
Hongkong21,64,952,116,14,41,0
Vluchtelingenlanden
Afghanistan30,16,640,914,75,12,6
Irak39,06,138,911,42,61,9
Iran53,85,033,25,01,31,7
Joegoslavië34,24,646,97,85,41,1
Sovjet-Unie38,73,547,94,13,82,0
Syrië31,75,242,414,52,04,2
Nederland25,72,262,86,31,71,4

In de hoofdtekst wordt de mediaan van de gemaakte zorgkosten gebruikt, omdat deze maat minder gevoelig is voor de zogenaamde uitbijters (in dit geval: zeer hoge waarden). In onderstaande figuur worden vanwege de techniek om te kunnen corrigeren voor geslacht en leeftijd de gemiddeldes getoond. Daardoor zijn de cijfers niet zonder meer te vergelijken met figuur 6.1.1.

B2.2. Gemaakte zorgkosten, 55-plus, na correctie voor leeftijd en geslacht, 2017
B2.2. Gemiddelde zorgkosten na correctie voor leeftijd en geslacht, 2019 (euro)
Voormalige koloniën
Indonesië3361
Nederlandse Antillen4976
Suriname5168
Voormalige gastarbeiderslanden
Marokko4456
Turkije5124
Buurlanden
België3824
Duitsland4161
Verenigd Koninkrijk3694
Nieuwe EU-landen
Polen3517
Zuid-Europese landen
Italië3753
Spanje3590
Afrikaanse landen
Kaapverdië3597
Aziatische landen
China2733
Hongkong2765
Vluchtelingenlanden
Afghanistan4630
Irak4541
Iran4402
Joegoslavië3961
Sovjet-Unie4025
Syrië4461
Nederland3786