Auteur: Math Akkermans, Rianne Kloosterman, Carin Reep

55-plussers over hun (toekomstige) woning

Over deze publicatie

Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends beschrijft de huidige woonsituatie van 55-plussers en hun wensen en behoeften voor de toekomst. Kennis over de woonsituatie, de woon- en verhuiswensen van deze (aankomende generatie) ouderen zijn van belang voor de toekomstige situatie op de woningmarkt.