Armoede en sociale uitsluiting 2019

Omslag Armoede & sociale uitsluiting 2019
In Armoede en sociale uitsluiting 2019 staan recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland centraal.
Ebooks:
In Armoede en sociale uitsluiting 2019 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de bevolking van Nederland die in financieel en sociaal opzicht is achtergebleven bij de rest. Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.