Armoede en sociale uitsluiting 2019

Omslag Armoede & sociale uitsluiting 2019
In Armoede en sociale uitsluiting 2019 staan recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland centraal.
In Armoede en sociale uitsluiting 2019 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de bevolking van Nederland die in financieel en sociaal opzicht is achtergebleven bij de rest. Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.