Zoekresultaten

105 resultaten voor keyword:ouderen
105 resultaten voor keyword:ouderen

Pagina 1 van 5

2022 derde jaar op rij met oversterfte

In 2022 overleden 170 duizend mensen. Dat waren er 14,5 duizend (9,3 procent) meer dan verwacht. In iedere leeftijdsgroep was de sterfte hoger dan verwacht. Vooral in de GGD-regio's Flevoland,...

Artikelen

Ouderen wonen minder vaak alleen

In 2018 woonden bijna 3 miljoen mensen alleen, 427 duizend meer dan in 2008. Alleenwonenden zijn relatief vaak twintigers, maar boven de zeventig is de kans om zonder anderen te wonen het grootst.

Artikelen

Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen

Tabellen over de migrantenouderen uit de 20 grootste herkomstgroepen.

Cijfers

Overledenen, 2020

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland in 2020.

Cijfers

Kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen, 2016

Dimensies van kwaliteit van leven en een kwaliteit van leven indicator voor thuiswonende ouderen naar gemeente, 2016.

Cijfers

Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2021

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland in 2021, met uitsplitsingen naar leeftijd, Wlz-zorggebruik en regio. Ook de levensverwachting.

Cijfers

Sterfte iets afgenomen in week 2, maar nog steeds hoog

In week 2 (11 tot en met 17 januari 2021) overleden naar schatting 3 850 duizend mensen. Dat zijn 500 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode.

Artikelen

In april oversterfte, begin mei niet meer

In de eerste week van mei 2022) overleden naar schatting 3 000 mensen, bijna 150 meer dan verwacht. In april overleden ongeveer 1 850 meer mensen dan verwacht, er was oversterfte in vier van de vijf...

Artikelen

Een analyse van het verhuisgedrag van zestigers

Vlak na pensionering verhuizen enkele tienduizenden zestigers naar een andere regio Drenthe, Gelderland en Zeeland krijgen er door verhuizingen de meeste zestigers bij. Uit de Randstad vertrekken zij...

Publicaties

Woonsituatie 75-plussers, 2020

Deze tabel beschrijft het aantal personen van 75 jaar en ouder onderverdeeld naar woonsituatie in het 1e halfjaar 2020.

Cijfers

Meer mensen overleden na een val

In 2021 overleden 5,4 duizend mensen door een accidentele val, bijna twee keer zo veel als tien jaar eerder. Het zijn vooral tachtigplussers en relatief vaak mensen met dementie die door een val om...

Artikelen

Sterfte in februari onder verwacht niveau

In februari 2022 overleden ongeveer 550 minder mensen dan verwacht voor die maand. Er overleden vooral minder 80-plussers en Wlz-zorggebruikers.

Artikelen

Sterfte blijft verhoogd met 3 800 overledenen in week 3

In week 3 (18 tot en met 24 januari 2021) overleden naar schatting 3 800 mensen. Dat zijn 450 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode.

Artikelen

In week 11 naar schatting 3 100 mensen overleden

In week 11 (15 tot en met 21 maart 2021) overleden naar schatting 3 100 mensen. Dat zijn ongeveer 200 sterfgevallen minder dan verwacht voor deze periode en ruim 100 sterfgevallen minder dan in de...

Artikelen

Inkomen oudere migranten verschilt sterk per herkomstgebied

Ouderen uit Turkije, Marokko, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen hebben een ongunstiger sociaaleconomische positie dan in Nederland geboren ouderen. Bij migranten met een andere herkomst...

Artikelen

Sterfte eind december gedaald

In de laatste week van 2021 overleden minder mensen dan in de voorgaande weken. Er was, vooral door een daling van de sterfte bij 80-plussers, net geen oversterfte. In de andere weken in december was...

Artikelen

Sterfte in week 17 hoger dan verwacht

Van 26 april t/m 2 mei 2021 overleden naar schatting 3 150 mensen. Dat zijn ongeveer 250 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode. Bij mensen onder de 80 jaar is er oversterfte. De sterfte...

Artikelen

In 2050 zijn er twee tot drie keer zoveel 80-plussers als nu

Het aantal mensen van 80 jaar of ouder zal naar verwachting stijgen van ruim 800 duizend in 2021 naar tussen de 1,5 en 2,6 miljoen in 2050. De bevolking van 20 tot 65 jaar zal veel minder sterk...

Artikelen

Sterfte in week 52 bij mensen met langdurige zorg verder toegenomen

In week 52 (21 tot en met 27 december 2020) overleden 3,8 duizend mensen. De sterfte bij mensen met langdurige zorg is verder toegenomen. Er overleden bijna 40 procent meer Wlz-zorggebruikers dan je...

Artikelen

Sterfte in week 5 op verwacht niveau

In week 5 van 2022 overleden naar schatting 3 450 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als verwacht, en bijna 300 meer dan er in de week ervoor overleden (3 162). De sterfte nam voor iedere...

Artikelen

Sterfte in week 48 toegenomen

In week 48 (23 tot en met 29 november 2020) overleden naar schatting 3 450 mensen. In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe. De sterfte in week 48 is echter nog ruim 400 hoger dan...

Artikelen

In september opnieuw oversterfte

In september 2021 overleden wekelijks meer mensen dan verwacht. Er was oversterfte in vier van de vijf weken van september.

Artikelen

Sterfte neemt verder toe in week 50

n week 50 (7 tot en met 13 december 2020) overleden naar schatting 3 550 mensen. In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe. De sterfte in week 50 is echter nog 450 hoger dan verwacht voor...

Artikelen

Eenzaamheid

In de enquête Sociale samenhang & Welzijn [hyperlink Sociale samenhang & Welzijn ] zijn in 2019 vragen gesteld over eenzaamheid.

Cijfers

Recht en gebruik AIO, 2017 en 2018

Onderzoek naar de mate waarin huishoudens met ouderen recht hebben op, en gebruik maken van, de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).

Cijfers