Zoekresultaten

126 resultaten voor keyword:ouderen
126 resultaten voor keyword:ouderen

Pagina 1 van 6

Toename seksuele activiteit onder 75-plussers

In 2022 zei 27% van de 75-plussers seksueel actief te zijn, in 2014 was dat nog 16%. Van alle Nederlanders van 16 jaar of ouder gaven 7 op de 10 aan in het afgelopen jaar seks te hebben gehad, dat is...

Artikelen

2022 derde jaar op rij met oversterfte

In 2022 overleden 170 duizend mensen. Dat waren er 14,5 duizend (9,3 procent) meer dan verwacht. In iedere leeftijdsgroep was de sterfte hoger dan verwacht. Vooral in de GGD-regio's Flevoland,...

Artikelen

Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2021

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland in 2021, met uitsplitsingen naar leeftijd, Wlz-zorggebruik en regio. Ook de levensverwachting.

Cijfers

Kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen, 2016

Dimensies van kwaliteit van leven en een kwaliteit van leven indicator voor thuiswonende ouderen naar gemeente, 2016.

Cijfers

Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen

Tabellen over de migrantenouderen uit de 20 grootste herkomstgroepen.

Cijfers

Overledenen, 2020

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland in 2020.

Cijfers

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Leefstijl; persoonskenmerken

Roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, welvaart

Cijfers

Een analyse van het verhuisgedrag van zestigers

Vlak na pensionering verhuizen enkele tienduizenden zestigers naar een andere regio Drenthe, Gelderland en Zeeland krijgen er door verhuizingen de meeste zestigers bij. Uit de Randstad vertrekken zij...

Publicaties

Woonsituatie 75-plussers, 2020

Deze tabel beschrijft het aantal personen van 75 jaar en ouder onderverdeeld naar woonsituatie in het 1e halfjaar 2020.

Cijfers

Ouderen wonen minder vaak alleen

In 2018 woonden bijna 3 miljoen mensen alleen, 427 duizend meer dan in 2008. Alleenwonenden zijn relatief vaak twintigers, maar boven de zeventig is de kans om zonder anderen te wonen het grootst.

Artikelen

Twee keer zoveel vrouwen als mannen van 55-plus krijgen mantelzorg

In 2022 kreeg 13% van de vrouwen en 6% van de mannen van 55 jaar of ouder mantelzorg, zoals begeleiding of vervoer naar een arts of kapper, of hulp in het huishouden. Onder vrouwen van 75-plus kreeg...

Artikelen

In week 46 overleden bijna 900 meer mensen dan verwacht

In week 46 overleden bijna 3 850 mensen. Dat zijn er bijna 900 meer dan verwacht, er is oversterfte. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam toe. De sterfte is verhoogd onder alle leeftijden

Artikelen

Sterfte in januari lager dan verwacht, toename in week 4

In week 4 overleden naar schatting 3 350 mensen, bijna 100 minder dan verwacht, maar wel meer dan in de week ervoor. In heel januari 2022 overleden ruim 450 minder mensen dan verwacht.

Artikelen

Sterfte iets afgenomen in week 2, maar nog steeds hoog

In week 2 (11 tot en met 17 januari 2021) overleden naar schatting 3 850 duizend mensen. Dat zijn 500 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode.

Artikelen

Eind januari geen oversterfte meer

In januari overleden bijna 15 duizend mensen, dit zijn er ruim 1 250 (9 procent) meer dan verwacht. Er was oversterfte in de eerste twee weken van januari. In de laatste twee weken van januari was er...

Artikelen

Sterfte in februari onder verwacht niveau

In februari 2022 overleden ongeveer 550 minder mensen dan verwacht voor die maand. Er overleden vooral minder 80-plussers en Wlz-zorggebruikers.

Artikelen

Sterfte lager dan verwacht in week 8

In week 8 (22 tot en met 28 februari) overleden naar schatting ruim 3200 mensen. Dat zijn minder sterfgevallen dan verwacht voor deze periode en bijna 300 sterfgevallen minder dan in de week ervoor...

Artikelen

In juli overleden wekelijks iets meer 65- tot 80-jarigen dan verwacht

In juli overleden wekelijks net iets meer mensen dan verwacht, vooral in de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar.

Artikelen

Recht en gebruik AIO, 2017 en 2018

Onderzoek naar de mate waarin huishoudens met ouderen recht hebben op, en gebruik maken van, de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).

Cijfers

Sterfte in week 7 iets lager dan verwacht

In de derde week van februari (week 7, 14 tot en met 20 februari 2022) overleden naar schatting 3 400 mensen. Dat zijn er ruim 150 meer dan in de week ervoor overleden (3 211), maar iets minder dan...

Artikelen

Sterfte in week 6 lager dan verwacht

In de tweede week van februari 2022) overleden naar schatting 3350 mensen, ruim 100 minder dan verwacht en iets meer dan in de week ervoor overleden. De sterfte onder Wlz-zorggebruikers en onder...

Artikelen

In week 11 naar schatting 3 100 mensen overleden

In week 11 (15 tot en met 21 maart 2021) overleden naar schatting 3 100 mensen. Dat zijn ongeveer 200 sterfgevallen minder dan verwacht voor deze periode en ruim 100 sterfgevallen minder dan in de...

Artikelen

Eenzaamheid

In de enquête Sociale samenhang & Welzijn [hyperlink Sociale samenhang & Welzijn ] zijn in 2019 vragen gesteld over eenzaamheid.

Cijfers

Daling in de sterfte zet door in week 9

In week 9 (1 tot en met 7 maart 2021) overleden naar schatting bijna 3100 mensen. Dat zijn minder sterfgevallen dan verwacht voor deze periode en bijna 100 sterfgevallen minder dan in de week ervoor...

Artikelen