Woning, woonomgeving en tevredenheid met het leven

© Hollandse Hoogte / Werry Crone
In dit artikel is onderzocht wat de relatie is tussen tevredenheid met de woning en de woonomgeving en tevredenheid met het leven. Tevens is gekeken naar een aantal woning- en buurtkenmerken, onder meer of het een koop- of een huurwoning betreft, het aantal kamers per persoon, de mate van sociale cohesie in de buurt en de mate van buurtoverlast.
Tevredenheid met de woning en de woonomgeving hangen positief samen met tevredenheid met het leven. Van degenen die tevreden zijn met de woning is 94 procent tevreden met het leven; voor personen die ontevreden zijn met de woning is dat 69 procent. Van degenen die tevreden zijn met de woonomgeving is 94 procent tevreden met het leven; voor personen die ontevreden zijn met de woonomgeving is dat 80 procent. Kenmerken van de woning zijn ook gerelateerd aan tevredenheid met de woning en aan tevredenheid met het leven. Eigenaren van een koopwoning zijn bijvoorbeeld vaker tevreden met het leven dan huurders. De sociale cohesie en de ervaren overlast in de buurt houden verband met tevredenheid met de woonomgeving en het leven: mensen die veel cohesie en weinig overlast ervaren, zijn vaker tevreden met het leven.