Zoekresultaten

174 resultaten voor keyword:welzijn
174 resultaten voor keyword:welzijn

Pagina 1 van 7

90 procent tevreden, 10 procent sombert

Het merendeel van de Nederlandse volwassenen is tevreden met zijn of haar leven. Bijna 6 op de 10 zijn bovendien optimistisch over hoe het in het algemeen gaat in Nederland.

Artikelen

Jongere minder vaak, oudere vaker gelukkig dan in 1997

Van de 18- tot 25-jarigen gaf 86 procent in 2018 aan gelukkig te zijn, in 1997 was dit nog 91 procent.

Artikelen

Geluk, tevredenheid en contact met vrienden 2016

Regionale reeks tevredenheid met leven en geluk 2013-2016.

Cijfers

Leeuwendeel jongeren tevreden met hun leven

Negen op de tien 12- tot 25-jarigen zijn tevreden met hun leven, zo gaven ze in 2015 aan.

Artikelen
Artikelen

Meer en beter contact met anderen van belang voor geluk

Van de volwassenen zegt 84 procent in 2012 dat ze gelukkig of erg gelukkig zijn. Veel factoren hangen hiermee samen, waaronder sociale contacten. Bij sociale contacten zijn zowel de frequentie als de...

Artikelen

De sociale context van geluk: wat is belangrijk voor wie?

Mensen die regelmatig sociale contacten hebben of deelnemen aan verenigingsactiviteiten, zijn vaker gelukkig dan anderen. Geen geïsoleerd gevoel, een vriendengroep en iemand in je leven die je echt...

Artikelen

Eenzaamheid in Nederland

Hoeveel mensen zijn eenzaam? En wat zijn hun kenmerken?

Artikelen

Nederland in top 5 van Europa qua tevredenheid over het leven

Nederlanders zijn internationaal gezien behoorlijk gelukkig, zo blijkt uit recente cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Ze drukken hun tevredenheid over het leven uit met een 7,8....

Artikelen

Meeste jongvolwassenen positief over het leven

De overgrote meerderheid van de 18- tot 25-jarigen is tevreden met het leven in het algemeen en hun sociale leven.

Artikelen

Geluksmeter CBS: Gelderlanders het meest gelukkig

Met de geluksmeter kunnen mensen hun persoonlijke gelukscore berekenen en deze vergelijken met de gemiddelde Nederlander

Overig

Gezinskenmerken slachtoffers van kindermishandeling

In 2014 stonden er 19 340 slachtoffers van kindermishandeling geregistreerd bij de AMK’s

Artikelen
Cijfers

Mannen ervaren vaker positieve emoties dan vrouwen

Mannen ervaren vaker positieve emoties dan vrouwen: ze zijn vaker kalm en rustig, en ook vaker gelukkig. Vrouwen vinden het leven vaker zinvol.

Artikelen
Artikelen

Na landbouw op het vmbo liever iets anders op het mbo

Een derde van de vmbo’ers kiest bij de overgang naar het mbo voor een ander vakgebied. Bij de vmbo’ers met een opleiding in de sector landbouw is dat zelfs twee keer zo veel.

Artikelen

Verschillen in sociale samenhang en welzijn tussen provincies

Nederland kent een hoge mate van participatie en vertrouwen in de samenleving. Er zijn wel verschillen tussen de provincies. Zo is in Limburg het vertrouwen in instituten en in de medemens over het...

Artikelen

45 procent jongeren vindt milieuvervuiling een probleem

De meeste 18- tot 25-jarigen vinden dat het de goede kant opgaat met Nederland. Ze ervaren maatschappelijke kwesties als criminaliteit, de multiculturele samenleving, de bevolkingsdichtheid en de...

Artikelen

Door- en uitstroom uit het mbo, per opleiding, 2010/'11

Aan het ministerie van OCW zijn tabellen geleverd over de mbo-leerlingen ingeschreven in het schooljaar 2010/’11. Van deze groep is per opleiding de door- en uitstroom in kaart gebracht.

Cijfers

Een op de vijf Nederlanders voelt zich zeer gelukkig

Ruim een vijfde van de volwassenen beschouwt zichzelf als zeer gelukkig en waardeert de mate van geluk met een 9 of 10.

Artikelen

Hoe tevreden ben jij?

Vergelijk jouw eigen geluksscore met die van anderen in deze interactieve tool.

Artikelen

Welzijn van jongeren: geluk en tevredenheid met het leven onder jongeren van 12 tot 25 jaar

De meeste mensen in Nederland zijn gelukkig en tevreden met het leven dat zij leiden.

Artikelen

Meten van eenzaamheid

Dit artikel gaat over de methode die het CBS gebruikt om eenzaamheid te meten. Er worden twee verschillende meetinstrumenten met elkaar vergeleken.

Artikelen

Met partner vaker gelukkig

Ongeveer 9 op de 10 volwassenen in ons land voelen zich gelukkig. Dat geldt vooral voor mensen die samenwonen met een partner.

Artikelen