Zoekresultaten

179 resultaten voor keyword:welzijn
179 resultaten voor keyword:welzijn

Pagina 1 van 8

Brede welvaart Nederland een na hoogste van de EU

Nederland heeft de op een na hoogste brede welvaart in het ‘hier en nu’ van de Europese Unie. In Zweden is de brede welvaart het hoogst van alle 27 lidstaten van de EU.

Artikelen

Brede welvaart nu gaat steeds meer ten koste van latere generaties

Nederland is een relatief sociale en welvarende samenleving. De brede welvaart ‘hier en nu’ gaat echter al jarenlang en steeds meer ten koste van de mogelijkheden voor volgende generaties. Dit blijkt...

Artikelen

Verdeling: Gezondheid

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema gezondheid naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over...

Dashboards

Gezondheid

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Gezondheid

Dashboards

Subjectief welzijn

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Subjectief welzijn geeft aan hoe tevreden mensen zijn met hun leven. Het is een evaluatieve indicator die iets zegt over het totaalbeeld van de brede welvaart op...

Dashboards

Hier en nu: Samenvatting

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Brede welvaart ‘hier en nu’ betreft de persoonlijke kenmerken van mensen en de kwaliteit van de omgeving waarin zij leven. Het gaat om subjectief welzijn,...

Dashboards

Brede welvaart jongvolwassenen blijft achter

Mensen uit de leeftijdsgroepen tot 35 jaar hebben een lagere brede welvaart dan degenen uit de hogere leeftijdsgroepen. De jongste groep tot 25 jaar blijft niet alleen achter op indicatoren als...

Artikelen

Verdeling: Arbeid en vrije tijd

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema arbeid en vrije tijd naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld...

Dashboards

Verdeling: Subjectief welzijn

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema subjectief welzijn naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld...

Dashboards

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

(On)geluk en (on)tevredenheid over deelaspecten van het leven geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst

Cijfers

AZW; werkz. beroepsbev.; pos. in de werkkring (kwartaalcijfers), 2013-2023

Positie in de werkkring van werkenden binnen AZW-branches, Arbeidsmarkt zorg en welzijn, werknemers, zelfstandigen, zmp, zzp, kwartaal

Cijfers

AZW: uitstroom werknemers in zorg en welzijn 2022-2023

Tabellen over de mobiliteit van werknemers in zorg en welzijn tussen mei 2022 en mei 2023, uitgesplitst naar cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden functies.

Cijfers

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Loopbanen van gediplomeerden in zorg en welzijn

Analyse van het verloop van loopbanen in zorg en welzijn aan de hand van sequentieplots.

Artikelen

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen

Cijfers

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's

Cijfers

Regionale brede welvaart verder toegenomen

De kwaliteit van leven zoals we die nu in Nederland kennen, de brede welvaart ‘hier en nu’, is hoog, maar deze is niet gelijk verdeeld over gemeenten. Over de periode 2015-2022 is de brede welvaart...

Artikelen

Zzp’er in zorg en welzijn kiest vooral voor onafhankelijkheid

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die in 2023 werkten in zorg en welzijn noemden het vaakst als reden om als zelfstandige te werken dat ze zelf willen bepalen hoeveel en wanneer ze werken....

Artikelen

Meer zelfstandigen in zorg en welzijn

Het aantal zelfstandigen werkzaam in zorg en welzijn is in 2022 met 22 duizend toegenomen naar 178 duizend. Deze toename ging binnen enkele branches gepaard met een afname van het aantal...

Artikelen

Datawarehouse Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn vernieuwd

Er gebeurt veel in het werkveld van zorg en welzijn: het personeelstekort loopt op nu door de vergrijzing steeds meer werknemers nodig zijn.

Artikelen

Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn in 2022

De gezondheids- en welzijnszorg is een grote bedrijfstak binnen de economie. Deze publicatie geeft een overzicht van de verschillende aspecten van de arbeidsmarkt in deze bedrijfstak net na de...

Publicaties

Jaarrapport 2023 Landelijke Jeugdmonitor

Het Jaarrapport 2023 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, bijvoorbeeld over psychische klachten, schudieschuld, roken en...

Publicaties

Nieuwe website AZW-programma

Het AZW-programma heeft de website vernieuwd waar informatie over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn snel en gemakkelijk te vinden is.

Artikelen

Opnieuw meer werknemers in zorg en welzijn, ondanks grotere uitstroom

In zorg en welzijn zijn er 21 duizend werknemers bij gekomen tussen het eerste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023. De uitstroom uit de bedrijfstak is vanaf het midden van 2021 sneller...

Artikelen

Groot-Rijnmond relatief rijk, Fryslân hogere brede welvaart

In Fryslân wordt de relatief lage economische positie gecompenseerd door een hoge score op andere aspecten van brede welvaart. De regio Groot-Rijnmond is relatief rijk, maar scoort bij veel thema’s...

Artikelen