Auteur: Sabrina de Regt, Coen van Duin en Lenny Stoeldraijer

Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie

Over deze publicatie

Volgens de Bevolkingsprognose 2020–2070 groeit de Nederlandse bevolking tot 20,4 miljoen inwoners in 2070. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei.

Dit artikel beschrijft de gebruikte veronderstellingen voor de internationale immigratie in de Bevolkingsprognose 2020-2070. Ten opzichte van de Bevolkingsprognose 2017-2060 is de aanpak vernieuwd en verbeterd, met meer recentere cijfers en uitgebreidere modellen.

Op korte termijn is een dip in de immigratie zichtbaar als gevolg van de coronapandemie. Op de lange termijn worden ruim 290 duizend immigranten per jaar verwacht.