Zoekresultaten

258 resultaten voor keyword:zorg
258 resultaten voor keyword:zorg

Pagina 1 van 11

Helft werknemers zorg en welzijn blijft na baanwissel binnen bedrijfstak

De bedrijfstak zorg en welzijn heeft er in de afgelopen zeven jaar ruim 220 duizend werknemers bij gekregen. In die periode is de instroom steeds groter geweest dan de uitstroom.

Artikelen

AZW-breed: Uitstroom naar bedrijfstak, branche, leeftijd, 2019KW01-2023KW03

AZW-breed: Uitstroom uit zorg en welzijn naar andere bedrijfstakken, branche, leeftijd, 1e kwartaal 2019 - 3e kwartaal 2023.

Cijfers

AZW: In- en uitstroom werknemers per bedrijfstak, 2016KW01-2023KW03

AZW; Instroom en uitstroom werknemers per bedrijfstak, inclusief zorg en welzijn smal, 1e kwartaal 2016 tot en met 3e kwartaal 2023. Cijfers over werknemers van 25 tot 35 jaar.

Cijfers

Daling ziekteverzuim zet door in eerste kwartaal 2024

In het eerste kwartaal van 2024 lag het ziekteverzuim van werknemers met 5,5 procent opnieuw lager dan een jaar eerder. Ook in het eerste kwartaal van 2023 was er een daling ten opzichte van het jaar...

Artikelen

Beschermd Wonen volgens het CAK en GMSD, 2019-2022 en per maand 2022-2023

Deze tabel bevat informatie over de confrontatie van de GMSD-dataset en de CAK-dataset met betrekking tot het onderwerp Beschermd Wonen.

Cijfers

AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit, 2010-2023Q4

Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 1e kwartaal 2010 - 3e kwartaal 2023

Cijfers

AZW; werkz. beroepsbev.; pos. in de werkkring (kwartaalcijfers), 2013-2023

Positie in de werkkring van werkenden binnen AZW-branches, Arbeidsmarkt zorg en welzijn, werknemers, zelfstandigen, zmp, zzp, kwartaal

Cijfers

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2023

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november-december 2023. Informatie over de arbeidsomstandigheden en werkbeleving in zorg en welzijn vanuit werkgeversperspectief.

Cijfers

AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2023

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november-december 2023. Informatie over de arbeidsomstandigheden en werkbeleving van werknemers in zorg en welzijn, specifiek voor de...

Cijfers

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2023

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november-december 2023. Informatie over de arbeidsomstandigheden en werkbeleving van werknemers in zorg en welzijn.

Cijfers

AZW: uitstroom werknemers in zorg en welzijn 2022-2023

Tabellen over de mobiliteit van werknemers in zorg en welzijn tussen mei 2022 en mei 2023, uitgesplitst naar cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden functies.

Cijfers

Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang 2023

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van de Monitor Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2023. De Monitor Arbeid, Zorg en Kinderopvang wordt eens in de twee jaar uitgevoerd op verzoek...

Publicaties

Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang, 2023

Gebruik van zorgverlof, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, geboorteverlof en kinderopvang in 2023.

Cijfers

Loopbanen van gediplomeerden in zorg en welzijn

Analyse van het verloop van loopbanen in zorg en welzijn aan de hand van sequentieplots.

Artikelen

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2022

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2021, ingedeeld in decielen. Door vergelijking van de waarde van...

Publicaties

Beloning van in zorg werkzame artsen; beroep en specialisme

Winst, loon, dividenden aanmerkelijk belang, loon per vte specialisme arts, type inkomen arts

Cijfers

Kwart meer gebruik Hulp bij het huishouden via Wmo dan in 2019

In de eerste helft van 2023 maakten ruim 485 duizend mensen gebruik van Hulp bij het huishouden, betaald uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 27 procent meer dan in de eerste helft van...

Artikelen

Zzp’er in zorg en welzijn kiest vooral voor onafhankelijkheid

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die in 2023 werkten in zorg en welzijn noemden het vaakst als reden om als zelfstandige te werken dat ze zelf willen bepalen hoeveel en wanneer ze werken....

Artikelen

Meer zelfstandigen in zorg en welzijn

Het aantal zelfstandigen werkzaam in zorg en welzijn is in 2022 met 22 duizend toegenomen naar 178 duizend. Deze toename ging binnen enkele branches gepaard met een afname van het aantal...

Artikelen

Datawarehouse Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn vernieuwd

Er gebeurt veel in het werkveld van zorg en welzijn: het personeelstekort loopt op nu door de vergrijzing steeds meer werknemers nodig zijn.

Artikelen

Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn in 2022

De gezondheids- en welzijnszorg is een grote bedrijfstak binnen de economie. Deze publicatie geeft een overzicht van de verschillende aspecten van de arbeidsmarkt in deze bedrijfstak net na de...

Publicaties

Beschrijving van de arbeidsmarktpositie van jeugdprofessionals, juni 2023

Arbeidsmarktpositie en arbeidsmobiliteit van professionals in de jeugdzorg en de jeugdhulp op basis van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), loon als werknemer en belastingaangifte als zelfstandige.

Artikelen

AZW: uitkomsten zelfstandigenenquête, 2e kwartaal 2023

Zelfstandigenenquête zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2023

Artikelen

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e kwartaal 2023

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2023.

Artikelen