Zoekresultaten

364 resultaten voor keyword:zorg
364 resultaten voor keyword:zorg

Pagina 1 van 15

Voltijdswerkende moeders en vaders vrijwel even vaak manager

Van alle werkende vrouwen hadden in 2014 bijna vier op de honderd een managementfunctie. Dat is minder vaak dan bij mannen van wie negen op de honderd manager waren. Dit verschil hangt samen met het...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Samenloop van regelingen en voorzieningen in Haarlem, 2011

Maatwerktabel over de samenloop van AWBZ met groepsbegeleiding en andere regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid en zorg in 2011 in Nederland en in de gemeente Haarlem....

Cijfers

Samenloop van regelingen en voorzieningen binnen huishoudens in Nederland, 2011

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs binnen huishoudens in 2011.Mogelijk is de voorwaardelijke...

Cijfers

De verdeling van de lasten in de zorg

In dit artikel wordt eerst ingegaan op de belangrijkste wijzigingen in het zorgstelsel. Daarna wordt gekeken naar de totale kosten en worden deze verdeeld naar type financiering. Vervolgens wordt een...

Artikelen

Meer WW naar vrouwen dan mannen

Voor het eerst sinds 1992 gaan er meer WW-uitkeringen naar vrouwen dan mannen. In juli ontvingen vrouwen 213 duizend WW-uitkeringen en mannen 212 duizend.

Artikelen

Werkgeversenquête

Doel van de werkgeversenquête (WGE) is het inzicht bieden in de organisatiekenmerken van werkgevers in zorg- en welzijnssector. Daarnaast biedt het informatie over de arbeidsomstandigheden en...

Overig

Gesloten jeugdhulp op peildatum 30-6-2015

Deze tabel beschrijft het aantal jeugdhulptrajecten gesloten plaatsing die jongeren op peildatum ontvangen.

Cijfers

Samenloop van regelingen en voorzieningen binnen huishoudens in 8 clusters van gemeenten in de provincie Groningen, 2011

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs binnen huishoudens in 2011. De tabellen zijn op aanvraag...

Cijfers

Samenloop in voorzieningen en inkomen 2009 (vervolgstudie)

Vervolgonderzoek naar mensen met meerdere voorzieningen tegelijkertijd op de domeinen zorg en inkomen in 2009. In dit onderzoek zijn cijfers over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)...

Artikelen

Overzicht tabellen AZW StatLine

Dit document bevat toelichtingen bij de AZW tabellen en gaat in op verschillen met de vorige uitvoerder.

Artikelen

Lichte afname consumptie

De totale consumptie was in het derde kwartaal 0,2 procent lager dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal bedroeg de daling nog 0,6 procent. Het lichte herstel is te danken aan een verdere...

Artikelen
Artikelen

AZW Nieuwsflits juni 2019

Deze Nieuwsflits bevat een kort overzicht van de recente ontwikkeling van de arbeidsmarkt (AZW StatLine). Inclusief een overzicht van de relevante onderzoeken die in AZW verband worden uitgevoerd.

Artikelen
Artikelen

Veel gestelde vragen

Dit document bevat vragen en antwoorden over het project Arbeidsmarkt, zorg en welzijn (AZW).

Artikelen
Artikelen

Werkzame beroepsbevolking weer ouder

De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking is in 2011 verder opgelopen tot ruim 41 jaar. Begin jaren negentig was dit nog 36 jaar.

Artikelen
Artikelen

In steeds meer gezinnen werken beide ouders

In de meeste tweeoudergezinnen werken beide ouders. Het ging in 2009 om ruim drie kwart van de ouderparen.

Artikelen

Sterke stijging uitgaven AWBZ

De afgelopen tien jaar zijn de uitgaven aan de AWBZ met bijna drie kwart toegenomen. Dat is onder meer toe te schrijven aan de vergrijzing, een ruimer indicatiebeleid en de persoonsgebondenbudgetten.

Artikelen