Zoekresultaten

691 resultaten voor keyword:bevolking
691 resultaten voor keyword:bevolking

Pagina 1 van 28

Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd

Beroepsbevolking, arbeidsparticipatie, werkloosheid, seizoengecorrigeerd, niet-seizoengecorrigeerd

Cijfers

Bevolking, 15 tot 75 jaar

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen.

Dashboards

CBS, Nibud en SCP werken aan nieuwe armoedegrens

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) werken aan een nieuwe armoedegrens voor Nederland.

Artikelen

Statistische gegevens per INSPIRE vierkant 2021

Overzicht van statistische gegevens naar vierkant van 1 bij 1 km. De cijfers hebben tot hoofddoel inzicht te geven over de spreiding van gegevens, hun homogeniteit en heterogeniteit. De cijfers...

Publicaties

Caribisch Nederland, bevolking per buurt, 1 januari 2023

Deze publicatie bevat informatie over de bevolking van Caribisch Nederland per eiland en buurt naar geslacht en leeftijdsgroep.

Cijfers

Moeders naar kindertal, leeftijd en gemeente, 1 januari 2023

Het aantal moeders per gemeente en het aantal moeders naar leeftijd op 1 januari 2023, uitgesplitst naar het aantal kinderen dat zij hebben.

Cijfers

Verjaardagen in Nederland, 2022

Aantal jarigen per gemeente per dag, 2022

Cijfers

Verjaardagen in Nederland, 2022

Aantal verjaardagen per dag per gemeente van mensen die in Nederland geboren zijn en op 1 januari 2022 in Nederland woonden.

Cijfers

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

Verderling brede welvaart naar gebiedsindeling Gelderland.

Cijfers

Deel bevolking dat bij religieuze groep hoort in 2022 niet afgenomen

In 2022 gaf 43 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan bij een levens- beschouwelijke groepering zoals een kerk, moskee of synagoge te horen.

Artikelen

Nederlanders in het buitenland, 1 juli 2022

Deze publicatie bevat Nederlanders die in het buitenland woonachtig zijn per 1 juli 2022

Cijfers

Kiesgerechtigde bevolking, 1 januari 2023

Kiesgerechtigde bevolking voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023, per provincie en per gemeente.

Cijfers

Bijna 13,3 miljoen kiesgerechtigden bij Provinciale Statenverkiezingen

Bij de Provinciale Statenverkiezingen die op 15 maart worden gehouden mogen bijna 13,3 miljoen mensen stemmen.

Artikelen

Caribisch Nederland, bevolking per buurt, 1 januari 2022

Deze publicatie bevat informatie over de bevolking van Caribisch Nederland per eiland en buurt naar geslacht en leeftijdsgroep.

Cijfers

Kiesgerechtigden in Caribisch Nederland, 2019

Deze tabel bevat informatie over het aantal kiesgerechtigden op Caribisch Nederland per eiland, naar leeftijd, nationaliteit en verblijfsduur.

Cijfers

Sociaaleconomische kenmerken van Chinezen in Nederland, 1 januari 2022

Deze publicatie bevat sociaaleconomische tabelinformatie over Chinezen in Nederland per 1 januari 2022.

Cijfers

Bevolking op Caribisch Nederland naar geslacht, 1-1-2023

Deze tabel bevat informatie over de stand van de bevolking op Caribisch Nederland per eiland, naar geslacht

Cijfers

Chinezen in Nederland, 1 januari 2022

Deze publicatie bevat tabelinformatie over Chinezen in Nederland per 1 januari 2022

Cijfers

Inwonertal per provincie, 1 september 2022

Deze publicatie bevat het wettelijk vastgestelde inwoneraantal per provincie op 1 september 2022.

Cijfers

Cijfers op de kaart

Cijfers op de Kaart is een nieuwe visualisatie waarin regionale statistieken eenvoudig in kaartvorm te bekijken zijn. In de huidige versie zijn cijfers beschikbaar op gemeente-, wijk- en buurtniveau...

Dashboards

Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022

Deze publicatie bevat gegevens over de woonsituatie van personen van 70 jaar en ouder, per gemeente, per kwartaal, 2018-2022. De woonsituatie is zelfstandig wonend of wonend in een instelling.

Cijfers

Jaaroverzicht 2022

Jaaroverzicht CBS 2022, met cijfers over onder andere inflatie, consumentenvertrouwen, economie, vluchtelingen, corona, bevolkingsontwikkeling en huizenprijzen.

Artikelen

Bijna 6 op de 10 Nederlanders behoren niet tot religieuze groep

In 2021 rekende 58 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder zich niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.

Artikelen

Kernprognose 2022–2070: Door oorlog meer migranten naar Nederland

Dit artikel beschrijft de veronderstellingen over geboorte, sterfte en migratie en belangrijkste uitkomsten van de Kernprognose 2022-2070. Dit is een update van de Bevolkingsprognose 2020-2070.

Publicaties

Prognose: 15 procent meer inwoners Caribisch Nederland in 2030

De eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zullen in 2030 naar verwachting 31,8 duizend inwoners tellen, 15 procent meer dan in 2022.

Artikelen