Staat van Landbouw en Voedsel editie 2022

tomaten
© ANP
De Staat van Landbouw en Voedsel, hier de tweede editie, beschrijft ontwikkelingen in structuur, economische betekenis, handel met het buitenland en milieuprestaties van de gehele agroketen.
Dit betreft een gezamenlijke publicatie van Wageningen Economic Research en het CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De intentie van deze publicatie is om reeds bekende informatie te bundelen en op een actuele en eenduidige wijze te presenteren en van duiding te voorzien. Het doel is om zo voor de Tweede Kamer, sectorpartijen, beleidsmakers en het bredere publiek deze relevante informatie goed te ontsluiten.