Week van de Globalisering 2023

container afslag
© ANP

13 & 15 juni 2023

De internationaal economische situatie in de wereld is er sinds de vorige editie van de Week van de Globalisering niet beter op geworden. Sterker nog, er lijkt een nieuw tijdperk aangebroken waarin veel ‘oude’ waarheden en regels niet meer gelden, waarin de internationale verhoudingen soms op scherp staan en de wereldwijde integratie en globalisering definitief stagneert. Zo is de invasie van Rusland in Oekraïne het tweede jaar in gegaan. Dit heeft verstrekkende gevolgen op velerlei vlakken. Zo heeft Europa haar energievoorziening drastisch moeten herzien en zijn de wereldprijzen van energie en voedsel sterk gestegen. Ook de relatie tussen de VS en China is verder verhard, met als gevolg een grotere – politieke, diplomatieke en economische – verwijdering tussen beide grootmachten en groeiend protectionisme. De wereldwijde vraag naar (kritieke) grondstoffen groeit echter alleen maar, mogelijk zelfs exponentieel. Grondstoffen die essentieel zijn in de energietransitie en de noodzaak om duurzamer met onze planeet om te gaan. Dit alles dwingt ons na te denken hoe we ons gaan verhouden tot de aanbieders van deze grondstoffen, in de context van geopolitieke verschuivingen en veiligheid.

In deze derde editie van de Week van de Globalisering staan dergelijke thema’s als strategische afhankelijkheden, geopolitieke ontwikkelingen en de energietransitie centraal.