Internationaliseringsmonitor

De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving.

Internationaliseringsmonitor

Nederlandse groothandel in globaliserende wereld: kenmerken, import en export van goederen en diensten, waardeketens, omzet, werkgelegenheid, R&D en innovatie.

Handelspatronen kenmerken handelaren. Ze verschillen in de ontwikkeling van hun handelsportefeuille, het aantal klantrelaties en hun overlevingskansen.

Relatie tussen de VS en Nederland: investeringen, handel, exportverdiensten, multinationals en werknemers, migratie.

De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving

Bedrijven kunnen meerdere strategieën hebben om hun exportpositie te behouden en te verstevingen. Internationaliseringsmonitor 2018, derde kwartaal

Globalisering, internationale handel en gevolgen voor werkgelegenheid. Offshoring, import concurrentie en de arbeidsmarkt.

Positie van Nederlandse handel vanuit internationaal en historisch perspectief.

Internationalisering en waardeketens: afhankelijkheden, multinationals en routinematigheid beroepen.

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor staat de relatie tussen internationalisering en innovatie centraal.

Kenmerken van internationale handel in diensten en dienstenhandelaren.

In deze Internationaliseringsmonitor staat de internationale handel met het Verenigd Koninkrijk centraal.

Internationale activiteiten van het zelfstandig MKB in Nederland nader belicht.

Duitsland is niet alleen de grootste maar ook de belangrijkste economie van Europa.

Nederlandse boeren en tuinders produceren op een steeds kleiner oppervlakte

CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor.

CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de internationalisering met feiten en inzichten. In deze editie staan multinationals centraal. Multinationals vormden in 2013 iets meer dan 2 procent van de Nederlandse business economy maar zijn niettemin heel belangrijk voor de economie in termen van omzet, internationale handel en werkgelegenheid. Voor het eerst maken we in deze editie onderscheid tussen multinationals in buitenlands eigendom en Nederlandse multinationals.

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de internationalisering met feiten en inzichten. In deze editie staat het thema innovatie centraal.

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de Internationaliseringmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de internationalisering met feiten en inzichten. In deze editie staat centraal welke rol internationale waardeketens spelen in de Nederlandse economie. Vroeger vond het grootste deel van het productieproces in eigen land plaats, met gebruik van halffabrikaten en diensten vooral uit de eigen omgeving.

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. In deze editie staan de gevolgen die globalisering heeft voor werknemers en burgers centraal.

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de internationalisering met feiten en inzichten. Nederland is een kleine, open economie en voor een groot deel van haar inkomen en werkgelegenheid afhankelijk van internationale activiteiten.

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de internationalisering met feiten en inzichten. Nederland is een kleine, open economie en voor een groot deel van haar inkomen en werkgelegenheid afhankelijk van de internationale handel.

The process of economic globalisation is characterised by increasing international trade, foreign direct investment and a growing role of multinational enterprises. The effects of globalisation for economic growth, employment, sustainability and enterprise performance are topics of discussion for policymakers and the public. With the Internationalisation Monitor, Statistics Netherlands provides coherent and annotated information on these topics, in order to contribute to a well-balanced and fact-based debate on globalisation.

Economic globalisation is characterised by increasing international trade, foreign investment and international outsourcing. For the Netherlands, this concerns activities by Dutch multinational firms abroad as well as foreign enterprises in the Netherlands. Not only do these cross-border activities have important economic consequences, they also raise a number of questions with respect to employment.These employment effects of globalisation constitute the central theme of this fifth edition of the Internationalisation Monitor.

Economic globalisation is characterised by increasing international trade, foreign investment and international outsourcing. For the Netherlands, this concerns activities by Dutch multinational firms abroad as well as foreign enterprises in the Netherlands. Not only do these cross-border activities have important economic consequences, they also raise a number of questions with respect to employment.These employment effects of globalisation constitute the central theme of this fourth edition of the Internationalisation Monitor.

The Internationalisation Monitor 2009 presents in six in-depth articles and more than 45 clearly annotated tables trends and impacts of economic globalisation in the Netherlands.

De Internationaliseringsmonitor 2008 omvat de meest recente cijfers over de ontwikkelingen het gebied van globalisering. Aan de orde komen o.a. de internationale handel, verkeer en vervoer, buitenlandse directe investeringen en de activiteiten van internationaal opererende ondernemingen.