De Nederlandse agrarische sector internationaal 2023

© ANP / Robin Utrecht
Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse handel in landbouwgoederen met het buitenland, zowel de import als de export, tot en met de eerste ramingen voor 2022.

Deze publicatie beantwoordt vragen zoals: welke landbouwgoederen importeert en exporteert Nederland het meest en waar zit de grootste groei? Naar welke bestemmingen gaan en uit welke herkomstlanden komen de landbouwgoederen? Betreft de export wederuitvoer of Nederlandse makelij en hoe zit het met de onderliggende volume- en prijsontwikkelingen? En hoeveel verdient Nederland eigenlijk aan de export van Nederlandse landbouwgoederen?

Dit is een gezamenlijke publicatie van Wageningen Economic Research en het CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)