Internationaliseringsmonitor 2023, tweede editie - Duurzame handel?

Internationaliseringsmonitor 2023, tweede editie – Duurzame handel
In deze editie belichten we duurzaamheidsaspecten van de Nederlandse handel aan de hand van milieuvriendelijke en vervuilende goederen. Ook de verwevenheid in mondiale waardeketens en de voetafdruk van de invoer komen aan bod.

Handel en duurzaamheid is een complex en actueel thema. Het merendeel van de Nederlanders maakt zich zorgen om klimaatverandering. De EU, en Nederland in het bijzonder, is een grote handelaar in goederen en diensten. Hoewel internationaal handelen vrijwel altijd leidt tot uitstoot van broeikasgassen (bijvoorbeeld bij transport), kan handelsbeleid een meer duurzame handel stimuleren. Handelsverdragen of -maatregelen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat vervuilende productie in Nederland niet verplaatst wordt naar elders, waar duurzaamheidsrichtlijnen minder scherp zijn. Ten slotte kunnen milieuvriendelijke goederen door internationale handel op grotere schaal geproduceerd en wereldwijd verspreid worden.

In deze Internationaliseringsmonitor gaan we dan ook in op de verschillende aspecten van duurzaamheid en handel om de complexe relatie tussen die twee te onderzoeken. Hoe ziet de handel in milieuvriendelijke en vervuilende goederen aan de hand van een aantal duurzaamheidsclassificaties eruit, en waar wordt de import van die goederen voor gebruikt? Welke rol spelen duurzame provisies in handelsverdragen en hebben ze impact op de samenstelling en omvang van de Nederlandse goederenhandel? Tot slot kijken we in deze internationaliseringsmonitor voor het eerst naar de invoervoetafdruk op product- en landniveau.

De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt drie keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt.

Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals I/O analyse. De resultaten hiervan, nieuw ontwikkelde statistieken en begeleidende analyses, worden gepubliceerd in de Internationaliseringsmonitor.