Internationaliseringsmonitor 2023, eerste editie – India

Internationaliseringsmonitor 2023, eerste editie – India
In deze editie belichten we de Indiase economie en ligt de focus op de handels- en investeringsrelatie tussen Nederland en India. Ook de verwevenheid van beide landen in mondiale waardeketens komt aan bod, net zoals de voetafdruk.

Het potentieel van India is duidelijk. De economie groeit hard, het land zet volop in op IT-diensten, internationale handel, technologie en duurzame energie, en probeert met subsidies buitenlandse bedrijven aan te trekken en de maakindustrie uit te breiden. De bevolking is jong en steeds vaker hoogopgeleid en India krijgt meer en meer een centrale positie op het wereldtoneel.

Alle ingrediënten lijken aanwezig om de economische samenwerking met India te intensiveren, ook voor Nederlandse bedrijven. India wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de beleidsnotitie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dan ook aangehaald als ‘economisch zwaargewicht met significante kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven’. Het is daarnaast één van de landen waar Nederland op inzet voor zowel handel als ontwikkelingssamenwerking. Achter de hoge groeicijfers en ambitie in India gaat namelijk grote diversiteit schuil, en spelen er vele (sociaal)economische problemen. India staat ten slotte bekend om veel bureaucratie en snel veranderende regels die investeringsrisico’s groot maken, is met haar beleid erg op de binnenlandse markt gericht, en heeft haar macro-economische situatie nog niet op orde na de coronacrisis.

Reden genoeg om in deze publicatie in te gaan op India en de Nederlandse relatie met het land. Hierbij staat de handelsrelatie tussen Nederland en India centraal. We gaan in op de economie van beide landen, de goederen- en dienstenhandel, de IT-diensten, de investeringen, de exportverdiensten en de Nederlandse voetafdruk in India door consumptie en verbruik van Indiase goederen in Nederland.

De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt drie keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt.

Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals I/O analyse. De resultaten hiervan, nieuw ontwikkelde statistieken en begeleidende analyses, worden gepubliceerd in de Internationaliseringsmonitor.