Internationaliseringsmonitor 2022, vierde kwartaal – Productiviteit

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor brengen we herijkte productiviteitsschattingen (multifactorproductiviteit) in verband met internationalisering, innovatie en bedrijvendynamiek.
Productiviteit is één van de belangrijkste factoren voor economisch succes en welvaart. Hoe productiever bedrijven in een land zijn, hoe meer waarde ze kunnen toevoegen voor de economie. In deze Internationaliseringsmonitor wordt productiviteit niet alleen op macroniveau beschouwd, maar wordt er ook gekeken naar productiviteit op bedrijfstakniveau en bedrijfsniveau. Dit levert een schat aan extra informatie, zoals waar de productiviteitsgroei in Nederland vandaan komt en hoe deze zich over tijd ontwikkelt. Daarnaast plaatsen we de productiviteitsontwikkelingen in een perspectief van globalisering: wat zijn de verschillen voor handelende en niet-handelende bedrijven en wel/niet multinationals? En verhoogt internationale handel de productiviteit?

Productiviteit kan op verschillende manieren gemeten worden. De twee meest voorkomende maatstaven zijn arbeidsproductiviteit en multifactorproductiviteit. In deze Internationaliseringsmonitor gebruiken we beide maatstaven op macro-, bedrijfstak- en bedrijfsniveau.

De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt drie keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt.

Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals I/O analyse. De resultaten hiervan, nieuw ontwikkelde statistieken en begeleidende analyses, worden gepubliceerd in de Internationaliseringsmonitor.