Auteur: Timon Bohn, Tom Notten, Pascal Ramaekers, Khee Fung Wong

Kritieke materialen in de Nederlandse toeleveringsketen

Over deze publicatie

Er is zowel internationaal als in Nederland grote en toenemende aandacht voor afhankelijkheid en leveringszekerheid van kritieke en strategische materialen of grondstoffen. Dit onderzoek beschrijft de Nederlandse afhankelijkheid van kritieke en strategische materialen van andere landen zoals bijvoorbeeld Rusland of China. Eerst wordt het belang van het thema uitgelegd en vervolgens wordt gekeken naar de grootste producenten van kritieke materialen in de wereld. Op EU-niveau wordt gekeken naar de importafhankelijkheid van kritieke materialen en vervolgens wordt de focus verlegd naar Nederland. In de eerste plaats wordt de positie van Nederland in de EU als importeur van kritieke materialen gekwantificeerd en vervolgens wordt de Nederlandse import ook door de tijd getoond. De Nederlandse invoer van kritieke materialen wordt verder uitgesplitst naar invoer voor verdere verwerking en invoer voor wederuitvoer. Ook is er een uitsplitsing van de invoer naar land van herkomst en importerende bedrijfstak. Naast de invoer wordt ook de handel in de toeleveringsketen van Nederland gekwantificeerd, waarbij handelsstromen met kritieke materialen die plaatsvinden voordat ze Nederland binnenkomen in kaart worden gebacht (indirecte afhankelijkheid). Ten slotte wordt ook de Nederlandse invoer van (eind)producten die zijn samengesteld uit kritieke materialen geanalyseerd.