Transitiefaciliteit: een beschrijvende analyse

© Hollandse Hoogte
Een beschrijvende analyse van de demografische kenmerken en handelsgedrag van de gebruikers van de Transitiefaciliteit in de periode 2012-2015.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschikt over een breed scala aan instrumenten waarmee het de internationalisering van bedrijven ondersteunt. In het kader van een bredere evaluatie van het instrument Transitiefaciliteit (TF) heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Buitenlandse Zaken het CBS gevraagd om in een beschrijvende analyse de demografische kenmerken van de gebruikers van het instrument en hun internationale activiteiten in kaart te brengen. De analyse richt zich op een steekproef van gebruikers die mee zijn gegaan op missie naar een TF-doelland en/of gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling DHK ten behoeve van projecten in TF-doellanden en doelsectoren.