Geen eigen import maar toch afhankelijk van het buitenland

Hoeveel, hoe vaak en op welke wijze komen ingevoerde goederen bij niet importeurs? Een analyse met behulp van synthetische data.

De verwevenheid in de toeleveringsketens tussen landen en bedrijven is in de afgelopen decennia enorm gegroeid. Grote, multinationale bedrijven hebben hun productieprocessen opgeknipt en over verschillende landen verspreid om kosten te verlagen en efficiëntie te vergroten. Als gevolg daarvan zijn er complexe en soms ondoorzichtige toeleveringsketens ontstaan die over de hele wereld zijn verspreid. Meer zicht op deze verwevenheden is cruciaal om de relaties tussen landen, bedrijven en hun handelsstromen te begrijpen.

Dit onderzoek draagt bij aan het onderzoek naar afhankelijkheden door modelmatig in kaart brengen op welke wijze ingevoerde goederen doorsijpelen in het Nederlandse productienetwerk, oftewel het bedrijvennetwerk. Dit gebeurt door op het niveau van het bedrijf een internationale component toe te voegen aan het synthetische Nederlandse bedrijvennetwerk. Dit artikel demonstreert het nut hiervan met behulp van een concrete toepassing, namelijk het schatten van de indirecte invoer. Ofwel waar ingevoerde goederen in Nederland uiteindelijk naar toe gaan, hoe en door wie invoer verder geleverd wordt en waar afhankelijkheden zouden kunnen zitten.