Contactcenter CBS (Heerlen)

Uitstel aanvragen voor het insturen van uw gegevens

Het verschilt per enquête of uitstel kan worden verleend
EnquêteMaximale uitsteldatum
Afval van gemeentewege01-09-2021
AfvalwaterzuiveringsslibMomenteel niet van toepassing
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn WerkgeversenquêteAanvraag via Contactcenter
Bedrijfsafvalstoffen01-09-2021
Bedrijfsopleidingen 2015Momenteel niet van toepassing
Beleidsinformatie Jeugd Jeugdhulpaanbieders januari t/m juni 202010-08-2020
Bestelauto's1 maand
Dienstenprijzen Inventarisatie ModelprijzenMomenteel niet van toepassing
Dienstenprijzen Inventarisatie Gerealiseerde UrenMomenteel niet van toepassing
Energieverbruik30-04-2021
Energiewinning, Omzetting en VerbruikMomenteel niet van toepassing
Financiën Ondernemingen Jaar/KwartaalOp aanvraag via Contactcenter
Financieringsmonitor17-08-2021
Gasmotoren18-05-2021
Gewasbescherming05-03-2021
Gewas- en onkruidbestrijding overheidsinstellingenMomenteel niet van toepassing
Graslandgebruik11-02-2022
Huiswerkbegeleiding en Bijles03-09-2021
Huurenquête06-07-2020
ICT bedrijven24-09-2021
Internationale Handel in GoederenGeen uitstel mogelijk
Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteitenMomenteel niet van toepassing
Investeringen jaar 202002-09-2021
Jaarstatistiek/Productiestatistiek15-08-2021
Kunst- en cultuur educatie 201814-02-2020
KwartaalenquêteEén week na de voorgeschreven retourdatum
Kwartaal onderzoek Vacatures en Ziekteverzuim2 weken na inzenddatum
Logiesaccommodatie Inventarisatie31-12-2020
MaandenquêteGeen uitstel mogelijk
MuseaMomenteel niet van toepassing
Milieu-uitgaven23-07-2021
Oesterproductie16-05-2020
Okruid- en plaagbestrijdingMomenteel niet van toepassing
Oogstraming Akkerbouw24-12-2021
Oogstraming Groenten open grond01-02-2022
Outward Foreign Affiliates Statistics15-04-2022
Pensioenaanspraken (hoofdwaarneming)7-05-2021
Personenvervoer Binnenvaart01-04-2020
Podiumkunsten1-10-2021
Prodcom13-05-2022
Producentenprijzen12e van de maand na verslagmaand
Productiestatistiek/Jaarstatistiek15-08-2021
Raffinage installaties15-09-2020
R & D, Research en Development en Innovatie20-07-2021
Recreatie-instellingen14-09-2021
Regionale werkgelegenheid15-04-2020
Seksueel geweld tegen kinderen RZ 1574Momenteel niet van toepassing
Sport10-09-2021
Tijdelijke Woningen14-09-2020
Uw bedrijf in internationale waardeketens31-08-2021
Vakbondsleden13-06-2021
Varkensstapel20-01-2022
Verkeer en Vervoer over de WegEén maand na de voorgeschreven retourdatum
WMO kosten02-07-2021
Zonthermische energie, houtketels en kachelMomenteel niet van toepassing
Overige enquêtesOp aanvraag via Contactcenter