Contactcenter CBS (Heerlen)

Uitstel aanvragen voor het insturen van uw gegevens

Het verschilt per enquête of uitstel kan worden verleend
EnquêteMaximale uitsteldatum
Afval van gemeentewege07-09-2020
AfvalwaterzuiveringsslibMomenteel niet van toepassing
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn WerkgeversenquêteAanvraag via Contactcenter
BedrijfsafvalstoffenMomenteel niet van toepassing
Bedrijfsopleidingen 2015Momenteel niet van toepassing
Beleidsinformatie Jeugd Jeugdhulpaanbieders januari t/m juni 202010-08-2020
Bestelauto's1 maand
Dienstenprijzen Inventarisatie ModelprijzenMomenteel niet van toepassing
Dienstenprijzen Inventarisatie Gerealiseerde UrenMomenteel niet van toepassing
Energieverbruik30-04-2020
Energiewinning, Omzetting en VerbruikMomenteel niet van toepassing
Financiën Ondernemingen Jaar/KwartaalOp aanvraag via Contactcenter
Financieringsmonitor17-08-2020
GasmotorenMomenteel niet van toepassing
Gewas- en onkruidbestrijding overheidsinstellingenMomenteel niet van toepassing
Graslandgebruik11-02-2020
Huiswerkbegeleiding en Bijles31-08-2020
Huurenquête06-07-2020
ICT-gebruik bedrijven28-08-2020
Internationale Handel in GoederenGeen uitstel mogelijk
Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteitenMomenteel niet van toepassing
Investeringen jaar 201902-09-2020
Jaarstatistiek/Productiestatistiek15-08-2020
Kunst- en cultuur educatie 201814-02-2020
KwartaalenquêteEén week na de voorgeschreven retourdatum
Kwartaal onderzoek Vacatures en Ziekteverzuim2 weken na inzenddatum
Logiesaccommodatie Inventarisatie 2019 (RZ4325)Momenteel niet van toepassing
MaandenquêteGeen uitstel mogelijk
MuseaMomenteel niet van toepassing
Milieu-uitgaven 201817-07-2020
Oesterproductie16-05-2020
Okruid- en plaagbestrijdingMomenteel niet van toepassing
Oogstraming AkkerbouwMomenteel niet van toepassing
Oogstraming Groenten open grond11-02-2020
Outward Foreign Affiliates Statistics 2019 25-10-2020
Pensioenaanspraken (hoofdwaarneming)12-06-2020
Personenvervoer Binnenvaart01-04-2020
Podiumkunsten01-09-2020
Prodcom15-05-2020
Producentenprijzen22e van de maand na verslagmaand
Productiestatistiek/Jaarstatistiek15-08-2020
Raffinage installaties 15-09-2020
R & D, Research en Development en Innovatie29-06-2020
Recreatie-instellingen 2018Momenteel niet van toepassing
Regionale werkgelegenheid15-04-2020
Seksueel geweld tegen kinderen RZ 1574Momenteel niet van toepassing
Sport08-09-2020
Tijdelijke Woningen 14-09-2020
Varkensstapel13-01-2020
Verkeer en Vervoer over de WegEén maand na de voorgeschreven retourdatum
Zonthermische energie, houtketels en kachelMomenteel niet van toepassing
Overige enquêtesOp aanvraag via Contactcenter