© Hollandse Hoogte

Wet- & regelgeving

Wet- & regelgeving

Hieronder vindt u een lijst met wet- en regelgeving waarop de handhaving van het CBS is gebaseerd.

CBS-wet
In deze wet staat ondermeer dat het CBS er alles aan moet doen om gegevens uit bestaande registers, zoals de Belastingdienst, te halen. Blijkt deze informatie onvoldoende, dan mag het bedrijven verplichten om hun gegevens te verstrekken.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Besluit gegevensverwerving CBS

Intrastat verordening EG nr. 638/2004
De verordening die wordt genoemd in artikel 38a van de CBS-wet.

Intrastat verordening EG 222/2009

De verordening tot wijziging van INTRASTAT-verordening EG nr. 638/2004

Regeling statistieken goederenverkeer
De Regeling statistieken goederenverkeer is de ministeriële regeling die wordt genoemd in artikel 38c van de CBS-wet en daaraan uitvoering geeft in verband met het goederenverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie.

Verordening inzake korte termijn statistieken (EG 1165/1998)

Verordening tot wijziging van verordening EG 1165/1998 (EG 1158/2005)

Verordening inzake structurele bedrijfsstatistieken (EG 58/97)

Verordening tot wijziging van verordening EG 58/97 (EG 2056/2002