Contactcenter CBS (Heerlen)

Inlogcodes voor Internationale Handel in Goederen opvragen

LET OP: Na aanvraag van nieuwe inlogcodes ontvangt u binnen maximaal 5 werkdagen van het CBS een brief met nieuwe inlogcodes. Wacht a.u.b. deze brief af en vul in de tussenliggende periode dit formulier niet nogmaals in.

(=BTWnummer zonder NL) Correspondence no (=VAT number without NL)