© ANP

Aanlevering gegevens over machtigingen uithuisplaatsing

Vanaf 2022 is in het Informatieprotocol beleidsinformatie Jeugd (v7) opgenomen dat alle Gecertificeerde Instellingen ook de gegevens over de machtigingen uithuisplaatsing (MUHP) aan het CBS dienen te leveren.

ASCII-bestand

Kiest u voor een ASCII-bestand, dan moet dit bestand voldoen aan een aantal technische specificaties. In het bestand Bestandsdefinitie beleidsinformatie Jeugd v5.4.xls zijn deze beschreven.

Spreadsheets

Kiest u voor een standaardspreadsheet, dan dient u uw gegevens in te vullen in het onderstaande spreadsheetmodel. U moet deze daarvoor eerst downloaden naar uw eigen computer.

Verslagperiode jan t/m jun 2023:Standaard spreadsheet Machtiging uithuisplaatsing v5.4 2023 jan-jun.xls.
Verslagperiode jul t/m dec 2022 (herlevering): Standaard spreadsheet machtiging uithuisplaatsing v5.4 2022 jul-dec - herlevering.xls.

Uploaden

Het bestand (ASCII of spreadsheet) kunt u vervolgens beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan uw gebruikersnaam en wachtwoord vermeld.
Bent u de inloggegevens voor upload kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.
Bent u de inloggegevens voor het downloaden van het spiegelrapport kwijt? Als u inlogt op de downloadportal (https://databestanden.cbs.nl) met uw bij ons bekende e-mailadres, dan kunt u een nieuw wachtwoord opvragen door te klikken op ‘Wachtwoord vergeten’.