Overzicht uitsteldata

Contactcenter CBS (Heerlen)
© CBS

Bekijk in het overzicht of het mogelijk is om uitstel aan te vragen.
OnderzoekMaximale uitsteldatum
BedrijfsafvalstoffenU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
BedrijfsopleidingenU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
Beleidsinformatie Jeugd Jeugdhulpaanbieders jan t/m jun 2024: 09-08-2024
Buisleidingvervoer18-07-2024
Cultuur01-08-2024
DienstenprijzenU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
EnergieverbruikU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
Energiewinning, Omzetting en VerbruikU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
Financiën Ondernemingen Jaar/KwartaalOp aanvraag via Contactcenter
Financieringsmonitor01-08-2024
GasmotorenU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
Gemeentelijk afvalU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
GewasbeschermingU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
Goederenvervoer via PijpleidingenU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
HuiswerkondersteuningU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
HuurenquêteU kunt geen uitstel meer aanvragen, Uitstel NIET mogelijk bij Upload
ICT-gebruik bij bedrijven12-09-2024
Internationale Handel in GoederenGeen uitstel mogelijk
Investeringen jaar 202329-08-2024
Jaarstatistiek30-06-2024 of 01-08-2024
KwartaalenquêteTwee weken na de voorgeschreven datum (zie brief/mail)
LogiesaccommodatiesU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
MaandenquêteGeen uitstel mogelijk
Musea18-07-2024
Milieu-uitgaven18-07-2024
Monitor Dakloosheid23-06-2024
Oesterproductie24-06-2024
Oogstraming AkkerbouwU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
Oogstraming Groenten open grond01-02-2024
Outward Foreign Affiliates StatisticsU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
Pensioenaanspraken10-04-2024
Podiumkunsten16-08-2024
Prodcom13-05-2024
Producentenprijzen12e van de maand na verslagmaand
Raffinage-installatiesU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
Research & Development, Innovatie02-08-2024
Recreatie-instellingenU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
Regionale werkgelegenheid22-04-2024
Sport09-09-2024
Tijdelijke Woningen: periode januari t/m juniU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
Tijdelijke Woningen: periode juli t/m decemberU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
Uw bedrijf in internationale waardeketensU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
Vacatures en ZiekteverzuimDrie weken na de voorgeschreven datum (zie brief/mail)
VakbondsledenU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
Varkensstapel21-01-2024
WegvervoerU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en WelzijnU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
Uitgaven Wmo en Jeugdwet30-06-2024
Zonthermische energie afgedektU kunt momenteel geen uitstel meer aanvragen
Overige enquêtesOp aanvraag via Contactcenter