Contactcenter CBS (Heerlen)

Verklaring-ABC-Goederenhandel

Over welk bedrijf gaat de verklaring?

Wie verklaart?

Datum afgifte verklaring

Onderstaande vragen alleen invullen als u partij B bent

Intracommunautaire leveringen

Indien gedeeltelijk

Als u geen gebruik maakt van de regeling vereenvoudigde ABC moet u zich voor de BTW registreren in het land van A of C. Neem voor meer informatie hierover contact op met het Central Liaison Office (CLO) te Almelo, telefoon 05446-472000 Intracommunautaire verwervingen

We gebruiken de ingevulde gegevens om in contact met u te blijven.