Verklaring-ABC-Goederenhandel

Contactcenter CBS (Heerlen)

Over welk bedrijf gaat de verklaring?

Wie verklaart?

Datum afgifte verklaring

Welke partij bent u in het ABC contract?:

Onderstaande vragen alleen invullen als u partij B bent

Intracommunautaire leveringen

Het bedrag dat u in rubriek 3b van de aangifte omzetbelasting invult betreft:

Indien gedeeltelijk

Vermeldt u op de factuur dat u gebruik maakt van de regeling vereenvoudigde ABC?:

Als u geen gebruik maakt van de regeling vereenvoudigde ABC moet u zich voor de BTW registreren in het land van A of C. Neem voor meer informatie hierover contact op met het Central Liaison Office (CLO) te Almelo, telefoon 05446-472000 Intracommunautaire verwervingen

Het bedrag dat u in rubriek 4b van de aangifte omzetbelasting invult betreft:
Je browser wordt niet ondersteund. Upgrade je browser. Je hebt een inconsistente user-agent geleverd bij het oplossen van de uitdaging. Mogelijk heb je browserextensies of -instellingen ingeschakeld om de user-agent te vervalsen en moet je deze uitschakelen om door te gaan. Een deel van Turnstile is per ongeluk in de cache opgeslagen. Wis gelieve je cache. De tijd op de klok klopt niet. Zet je klok op de juiste tijd. Een ongespecificeerde fout heeft zich voorgedaan.

We gebruiken de ingevulde gegevens om in contact met u te blijven.